Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Evangelisch-Luther
Stolphoevekerk
Edam