Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Protestantse Kerk
De Kerkklok
Oudenhoorn