Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Protestantse Kerk
De Gereformeerde kerk Wateringen
Wateringen