Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Volle Evangelie Gemeente
Gereja Utusan Kristus dochtergemeente
Wormerveer