Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Ichthuskerk
Zwolle