Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Motief
Onderdeel van Buijten en Schipperheijn
Amsterdam