Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Nederlands Bijbelgenootschap
Uitgever van Bijbelvertalingen
Haarlem