Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland
Leefgemeenschap, biedt gastvrijheid
Amerongen