Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Stichting Apollos
Apollos: een stichting met hart voor wereldwijd Bijbels onderwijs
Hoofddorp