Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Volle Evangelie Gemeente Berea
Kerk
Vlissingen