Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Volle Evangelie Gemeente De Wijngaerdt
Kerk
Uithoorn