Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Vrije Zendings Gemeente
Kerk
Steenwijk