Website
Hulpprojecten en conferenties
Aalsmeer
Fondsen en medewerkers werven voor het wereldwijde werk van Medair
Amersfoort
Noodhulp aan kinderen
Amersfoort
Tot Heil des Volks is een christelijke koepelorganisatie
Amsterdam
Stichting kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit Buddyzorg en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis.
Amsterdam
Opvang van wezen t.g.v. de tsunami
Amsterdam - Zuidoost
Hulp en ontwikkelin in Oost-Europa en Afrika
Andijk
Hulp en ontwikkelin in Oost-Europa en Afrika
Andijk
Ondersteuning hulpverleningsprojecten in Brazilië
Anna Paulowna
Hulporganisatie in landen die getroffen zijn door natuurrampen of gewapande conflictne
Apeldoorn
Hulp via kerken in West-Afrika
Apeldoorn
Hulp aan mensen met lepra
Apeldoorn
Kindersponsoring
Apeldoorn
Hulp aan mensen met lepra
Apeldoorn
Christelijke organisatie die zich inzet voor wees- en straatkinderen in Guinee en tegen armoedebestrijding in predikantengezinnen in Guinee. d
Arnhem
Zij helpen in hun kindertehuis ex-straatkinderen, ongeacht afkomst of religie, aan een nieuw leven.
Bovensmilde
Stichting die zich inzet voor onderwijs voor kansarme kinderen in Sri Lanka
Delft
Woon en/of leefomgeving
Delfzijl
Hulp aan straatkinderen, drugssoldaten en kindprostituees in Rio de Janeiro
Den Haag
Verslavingszorg
Doorn
Wereldwijde hulporganisatie die evangelie en noodhulp combineert
Doorn
Wereldwijde organisatie die (nood)hulp en evangelisatie combineert
Doorn
Hulp aan kinderen op Curaçao
Dordrecht
Hulp aan verslaafden op Bonaire
Dordrecht
Hulp aan mensen met psychologische of sociale problemen
Ede
Wereld evangelisatie
Emmeloord
Hulp aan vervolgde christenen
Ermelo
Uitdelen van gevulde schoenendozen voor arme kinderen
Ermelo
Noodhulp aan verdreven mensen
Ermelo
Hulp aan Romaís
Ermelo
Hulp aan vervolgde christenen
Gorinchem
Zorgboerderij
Groningen
Verslavingszorg
Groningen
Noodhulp in rampgebieden
Heerde
Wij bieden op 2 locaties in Heerhugowaard Beschermd Wonen. Ook bieden wij ambulante woonbegeleiding.  
Heerhugowaard
Opvang van kinderen in risicogebieden
Hendrik - Ido - Ambacht
Hulp aan kinderen
Hendrik - Ido - Ambacht
Hulpverlening en gemeentestichting
Hoenderloo
Hulp aan vervolgde christenen
Hoogblokland
Geven om kinderen in nood
Hoogeveen
Hulp in Oost-Europa
Hoogeveen
Stay Clean stimuleert en activeert ex-verslaafden om te streven naar een nieuw en dynamisch leven.
Houten
Steun aan kinderen in nood
Joure
Hulp aan kinderen in Oost-Europa
Krimpen a / d Lek
Evangelieverkondiger met nadruk op Oost-Europa
Krimpen aan de Lek
Hulp bieden aan kwetsbare burgers - kinderen, jongeren, volwassen en ouderen, ongeacht afkomst en levensovertuiging
Leiden
Hulpverlening in wonen
Lelystad
Tabitha Hulpverlening biedt op ambulante basis pastoraal-therapeutische hulp aan volwassenen en kinderen met pastorale en psychische problemen.
Lutten
Hulplijn voor uw problemen
Meppel
Hulpverlening bij psychische en psychosomatische problematiek
Middelburg
In eerste instantie richtte de stichting zich op de opvang van kinderen, maar gezien de nood is in de loop van de jaren het Kinderwerk uitgebreid met o.a. een school, theologische opleiding v oor predikanten, kerkenwerk en hulpverlening aan weduwen.
Mynsheerenland
harety zoekt het zoveel mogelijk in kleinschalige en praktische projecten dicht bij de mensen. Daarmee willen we iedereen helpen en ondersteunen op Sri Lanka.
Nieuw - Lekkerland
Hulp aan partners van seksverslaafden en stellen die verlangen naar relatieherstel na seksverslaving.
Nieuw - Vennep
Hulp aan armen in Roemenië
Nieuwegein
Hulp aan armen in Roemenië
Nieuwegein
Nood- en structurele hulp wereldwijd
Nieuwleusen
Hulp aan Russische gevangenen
Nieuwleusen
Voedselbank PLUS
Oosterhout
Hulporganisatie
Renkum
Dak- en thuislozen zorg
Rotterdam
Jeugdzorg
Rotterdam
Varend ziekenhuis voor hulp aan allerarmsten in ontwikkelingslanden
Rotterdam
Zending en hulpverlening in Pakistan
Rotterdam
Opvang voor mensen met een verstandelijke beperking
Rotterdam
Verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking op de Westbank
Schoorl
Zorgboerderij
Strijen
Hulp aan jongeren op de Filippijnen
Stroobos
Hulp aan jongeren op de Filippijnen
Stroobos
De Stichting “Helping Hands” geeft hulp aan een kinderhuis in L’viv
Swifterbant
Doel van Stichting Nijlvallei is het verbeteren van het leven van individuen en gemeenschappen in Egypte. Dit gebeurt vooral door onderwijs, voedselverstrekking en medische hulp voor de allerarmsten, en in samenwerking met betrouwbare plaatselijke kerken en christelijke organisaties.
Utrecht
Hulp aan straatkinderen in RoemeniÎ
Valkenswaard
Verslavingszorg
Veelerveen
Jeugdzorg
Vlaardingen
Hulp aan India en Nepal
Voorburg
Hulp aan weeskinderen
Zeewolde
Hulpverleningsprojechten op Haïti
Zeewolde
Impilo Entsha is gevestigd in Pietermaritzburg, Zuid-Afrika en richt zich op het tijdelijk opvangen en verzorgen van minderjarige kinderen die (tijdelijk) niet in hun eigen gezinssituatie kunnen leven.
Zegveld
Tear helpt kerken om in hun eigen dorp of stad initiatieven te ontplooien tegen armoede.
Zeist
Jeugdzorg
Zeist
Jeugdzorg
Zeist
Jeugdzorg
Zeist
Jeugdzorg
Zwolle
Kindersponsoring
Zwolle