MENU
Samen een tegengeluid geven

Samen een tegengeluid geven

27 aug

De spanningen in de maatschappij nemen toe. Seculier lijkt een neutraal geluid te geven. De diepste betekenis van secularisme blijft het terugdringen van alles wat christelijk is. Anno 2018 is christelijk gelijkgesteld aan alles wat religieus is, en daarmee heeft secularisme een grote verdienste.

Als in een post-christelijke maatschappij de christelijke religie van de ouders gelijk wordt gesteld aan alle religies dan is opwekking ver weg. Als er een zaak is die opwekking blokkeert dan is dat wel de abortussen die in dit land geschieden. En toch is er een deel in het land dat hoop houdt. Een deel dat opstaat voor het leven en een tegengeluid geeft.

Er was wel degelijk verbazing in Den-Haag december 2016 toen bleek dat de deelnemers aan de Mars voor het Leven verdubbeld bleek naar meer dan 5000. Psalmen en gezangen klonken weer in de residentiestad voor eenieder die het horen wilde. Kees van der Staaij sprak krachtige woorden. Zijn getuigenis was het uitspreken van geloof in de God die eens de muren van Jericho brak ook de muren van de abortuspraktijken zal breken.

Het nieuwe jaar brak aan en stelde de organisatie voor een dilemma. Het traditionele Spui-decor was te klein geworden en er moest worden verplaatst naar het Malieveld. Dit betekende een stap in geloof. Een grote organisatorische en financiŽle verantwoordelijkheid, zou de opkomst hieraan beantwoorden? 2017 begon, waarin nieuwe seculiere waarden hun intrede deden. Een pil voor abortus en zelfdoding verschenen op het politieke toneel. Valt abortus dan nog te registreren? En toch brak er licht door deze samenhoping van donkere wolken.

Er is een abortuspil-stopper geproduceerd en de deelname van de ChristenUnie aan de regering voorkwam de wet Schippers waardoor de abortuspil niet bij de huisarts terecht kwam. Deze deelname zette een rem op de verdere ontwikkeling van de zelfdoding-pil. Een belofte die Gert-Jan Segers uitsprak op de Mars 2016 en nakwam. In de week van het leven vooraf aan de (stille) Mars voor het Leven 2017 moesten de Casa abortusklinieken hun deuren sluiten. Dit was naar aanleiding van een onderzoek van het ND waaruit een fraudeschandaal bleek in de abortusklinieken.

Christelijk Nederland antwoordde aan de oproep door massaal naar het Malieveld te komen. Er was opnieuw sprake van een verdubbeling met veel meer dan 10.000 deelnemers. Kees van der Staaij wees terecht op de scheuren die in de muren van de abortuspraktijken te traceren waren. Vanwege de grote opkomst en veiligheidsredenen kon er niet door het centrum worden gelopen. De grote stoet volgde de politie met een rondje om het veld. Dit kleine rondje was echter groot genoeg om niet alleen Den-Haag maar heel Nederland met een getuigenis te confronteren. Voor het eerst kon de grote media de Mars niet meer negeren en in de grote kranten, nieuwsjournalen en vele sites klonk de Prolife boodschap door.

De komende weken zullen er door het hele land regioavonden worden gehouden. Deze avonden zijn bedoeld om alle vragen rondom de Stille Mars voor het Leven 2018 te beantwoorden zoals vervoer en verdere organisatie. Naast praktische informatie wordt u op de hoogte gebracht van actualiteiten en getuigenissen vanuit de hulpverlening. Dit jaar wordt gekeken of de ronde weer door de stad kan, hierover is de stichting met de gemeente in gesprek. Loopt u ook een nieuwe ronde mee rondom de muren van seculier Nederland?

Datum: 27 augustus 2018
Auteur: Schreeuw om leven - John Burger
Foto: Schreeuw om leven
Copyright: Schreeuw om leven
Website: https://www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven

Dit artikel delen:

Meer nieuws: