MENU
Van harte welkom op de Open AZC-dag

Van harte welkom op de Open AZC-dag

17 sep

Op zaterdag 22 september, tevens Nationale Burendag, is het zover; de Open azc dag 2018. Een jaarlijks initiatief van Centraal Orgaan opvang asielzoekers, ministerie van Justitie en Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland. 40 asielzoekerscentra door heel Nederland openen hun deuren van 13.00 tot 16.00 uur. Uiteraard ben je van harte welkom!

Benieuwd naar het leven in een asielzoekerscentrum? Kom op zaterdag 22 september 2018 van 13.00 - 16.00 uur een kijkje nemen in een azc bij jou in de buurt. Meer info op openazc.nl

Per locatie kun je het programma zien. De programma's kunnen verschillen per locatie.
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de organisatie in de vreemdelingenketen die asielzoekers leefbare en veilige opvang biedt en hen begeleidt naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Dit doet het COA in samenwerking met partners in de samenleving.

Er zijn verschillende soorten opvangcentra. Waar een asielzoeker woont, is afhankelijk van de fase waarin hij zit tijdens de asielprocedure. Asielzoekers hebben recht op opvang wanneer zij over onvoldoende middelen beschikken om in hun bestaan te kunnen voorzien. De opvang bestaat uit onderdak, leefgeld en toegang tot basisvoorzieningen zoals medisch noodzakelijke zorg.

Het COA streeft naar ‘vroege integratie en participatie’. Dit omvat alle activiteiten van het COA om beter en in een vroeg stadium aan te sluiten bij de kansen en talenten van bewo­ners. Met als doel: zo snel mogelijk kunnen participeren en integreren in Nederland. Het COA werkt nauw samen met gemeenten en andere partners in de samenleving om het integratie- en participatieaanbod voor bewoners te blijven ontwikkelen. Zo zorgen we ervoor dat bewoners ervaring opdoen met taal, werk, opleiding en het opbouwen van een netwerk.

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De taken staan in de Wet COA.

Datum: 17 september 2018
Auteur: AZC COA Vluchteling
Foto: AZC
Website: http://www.openazc.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: