MENU
Benut eerst lege daken en bedrijventerreinen voor zonnepanelen

Benut eerst lege daken en bedrijventerreinen voor zonnepanelen

02 okt

De ChristenUnie is blij dat de Tweede Kamer vandaag heeft ingestemd met een motie die de regering oproept een zonneladder op te stellen. Daarmee worden eerst lege daken en bedrijventerreinen gebruikt bij het inpassen van zonne-energie. Landbouwgrond en natuur worden zoveel mogelijk ontzien.

ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “Wij willen dat Nederland de komende jaren stevige stappen zet in het verduurzamen van onze energiebehoefte. Zonne-energie is daarbij van groot belang. Alleen niet overal en niet ongebreideld. Grootschalige zonneparken, waarvoor nu al veel plannen klaar liggen, gaan ten koste van landbouwgrond en natuur. Het zal er voor zorgen dat grondprijzen worden opgedreven doordat grote, ook buitenlandse investeerders landbouwgrond opkopen. Dit is in het nadeel van jonge boeren die een bedrijf proberen op te bouwen. En dat terwijl er nog enorm veel ruimte die geschikt is voor zonne-energie op dit moment niet benut wordt.”

Uit onderzoek blijkt dat bijna 900 km2 aan Nederlandse daken geschikt is voor zonnepanelen. Daarvan wordt nu echter slecht 35 km2 gebruikt. Daarnaast kunnen ook braakliggende terreinen, bedrijventerreinen, vuilstorten en geluidsschermen langs de snelweg gebruikt worden voor inpassing van zonnepanelen. Dik-Faber: “Met de zonneladder hebben we een ruimtelijk instrument dat slim ruimtegebruik stimuleert. Provincies en gemeenten, die nu geen beleid hebben of zelf het wiel moeten uitvinden, hebben hier profijt van. Daarnaast moet participatie van omwonenden goed geregeld worden. Lasten en lusten van de energietransitie moeten eerlijk verdeeld worden.”

Datum: 2 oktober 2018
Auteur: ChristenUnie
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: