MENU
Drie christelijke goede doelen ontvangen Zorgcheques van Pro Life

Drie christelijke goede doelen ontvangen Zorgcheques van Pro Life

22 feb

Op 21 februari reikte Wim van Rossum, accountmanager Pro Life, de Pro Life Zorgcheques aan de 3 organisaties: De Hoop ggz, Als Kanker je raakt en Bartiméus Fonds. De uitreiking vond plaats op de Familiedagen in Hardenberg.

De winnaar De Hoop ggz ontving een Zorgcheque van € 3.880,-
De Hoop helpt, vanuit de Bijbelse opdracht “om te zien naar anderen”, kinderen, jongeren en volwassenen met verslavings- en/of psychische problemen. Zij gelooft dat er voor iedereen een nieuw leven mogelijk is. De Hoop biedt naast GGZ-zorg ook zorg die niet vergoed wordt maar wel hard nodig is. Zoals pastorale zorg, werkervaringsplaatsen zodat cliënten makkelijker weer een baan kunnen vinden en de opvang in de inloophuizen. De Hoop gaat dit bedrag besteden aan de pastorale zorg voor de gasten die bij De Hoop worden geholpen. Voor veel gasten is deze zorg de eerste kennismaking met Gods Woord. Froukje Swinkels, Fondswerver nam namens Vrienden van De Hoop de Zorgcheque in ontvangst.

Als Kanker je raakt kreeg een Zorgcheque van € 3.800,-
Als kanker je raakt biedt vanuit christelijke perspectief begeleiding, advies, steun, troost en bemoediging aan mensen die geraakt zijn door kanker. Ze bieden een schuilplaats aan hen die dagelijks de gevolgen ondervinden van kanker en worstelen met zingevings- en levensvragen; o.a. door het organiseren van ontmoetingen. De stichting Als kanker je raakt wil de zorgcheque graag besteden aan het uitbreiden van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten voor mensen die direct en indirect geraakt zijn door kanker. Daarnaast wil de stichting een deel van de opbrengst gebruiken om middels thema lessen met kinderen en jongeren in gesprek te gaan over de impact van kanker in het dagelijks leven. Rita Renema, directeur van de stichting Als kanker je raakt nam de namens stichting de Zorgcheque in ontvangt.

Bartiméus Fonds ontving een zorgcheque van € 2.320,-
Het Bartiméus Fonds maakt zich sterk voor mensen die slechtziend of blind zijn, zodat zij voluit kunnen meedoen in de samenleving. Om dat te bereiken zijn aangepast onderwijs, innovatieve hulpmiddelen en meer onderzoek hard nodig. Joeke van der Mei, directeur van het Bartiméus Fonds: “Wij zullen het bedrag van de Zorgcheque besteden aan onderzoek naar een betere behandeling van ernstige, zeldzame oogaandoeningen bij kinderen. Daar maken we deze kinderen en hun ouders heel gelukkig mee.”

Op de foto van links naar rechts
• Margreet Verspuij, leider regionale ontmoetingsdagen Stichting Als kanker je raakt
• Rita Renema, directeur stichting Als Kanker je raakt
• Froukje Swinkels, Fondswerver bij Stichting Vrienden van de Hoop
• Wim van Rossum, accountmanager Pro Life
• Joeke van der Mei, directeur Bartiméus Fonds

Pro Life Zorgcheque
De Pro Life Zorgcheque is een initiatief van Pro Life Zorgverzekeringen. Hiermee geven wij christelijke zorgorganisaties een steuntje in de rug. Elk jaar nomineren wij 3 organisaties die samen € 10.000, - ontvangen. Het bedrag per organisatie hangt af van het aantal stemmen dat zij krijgen. Ook dit jaar kunt u drie organisatie blij maken meet een Zorgcheque.

Reformatorisch Meldpunt
“Seksueel misbruik is mensvernietigend”. Het is 1 van de vele opmerkingen die wij horen over de schade die seksueel misbruik veroorzaakt. Als Reformatorisch Meldpunt bieden wij de slachtoffers steun, een luisterend oor en goed advies. We zijn een vertrouwd, anoniem en laagdrempelig contactpunt. Slachtoffers hebben uw steun ook nodig!
“Help slachtoffers van seksueel misbruik. Stem op het Reformatorisch Meldpunt.”

Timon & Camps4Kids
In Nederland zijn veel kwetsbare kinderen die door situaties niet meer thuis kunnen wonen. Of helemaal geen thuis hebben. Deze kinderen hebben een extra steun in de rug nodig om tot bloei te kunnen komen. Timon biedt vanuit de christelijke identiteit pleegzorg aan kinderen van 0-21 jaar. Camps4Kids wil minder bedeelde kinderen in aanraking laten komen met Jezus door kinderkampen.
“Gun kwetsbare kinderen een hoopvolle toekomst. Stem op Timon & Camps4Kids.”

Tot Heil des Volks (THDV)
In Nederland groeien 400.000 kinderen op in armoede. ‘Het Fort’ is onderdeel van de christelijke organisatie THDV en strijdt tegen de gevolgen van kinderarmoede. Dit doen we met langdurige begeleiding, liefdevolle aandacht en professionele kindercoaches. We geven kinderen het steuntje in de rug dat ze nodig hebben.
“Strijd mee tegen de gevolgen van kinderarmoede. Stem op Tot Heil des Volks.”

Datum: 22 februari 2019
Auteur: Nicole Bolweg - ProLife
Foto: ProLife
Website: http://www.prolife.nl/zorgcheque

Dit artikel delen:

Meer nieuws: