MENU
Bemanningsleden van Logos Hope bezoeken een gevangenis in Chili

Bemanningsleden van Logos Hope bezoeken een gevangenis in Chili

27 feb

Vrouwen die gevangen zitten in Chili hebben bezoek gekregen van de bemanningsleden van Logos Hope. Leden van een kerk in de buurt van de plaats waar het schip ligt afgemeerd, bezoeken wekelijks de vrouwengevangenis. Josue Tardon - wiens vader, een bisschop, al 30 jaar werkzaam is in de gevangenis - legde uit dat de vrouwen de komst van de vrijwilligers op prijs stelden, omdat het hen hielp hun isolement voor een paar uur te vergeten.

Bianca Kotzé (Zuid-Afrika) beschreef hoe het team van bemanningsleden in eerste instantie terughoudendheid of verzet voelde voor dit bezoek aan de gevangenis. "We voelden ons ontmoedigd en niemand van ons wilde delen, dus dachten we dat de kerkleden misschien het programma zouden moeten leiden. We baden en realiseerden ons dat God ons daarheen had gebracht en ons een boodschap had gegeven. Ze voegde eraan toe: "De gevangenen moeten het evangelie horen. We moeten volharden.".

Het team zong liederen samen met de vrouwen en Bianca legde uit dat ze vrede begonnen te voelen toen een van hen haar verhaal vertelde. Ze sprak over leven in zonde, over Gods vergeving en het feit dat geen zonde te groot is voor God om te vergeven. Sommige gevangenen stonden op en liepen weg, maar de meesten van hen die bleven waren ontroerd tot tranen toe terwijl ze luisterden. "Ze waren dankbaar," zei Josue, "Deze ervaring hielp hen - het was positief voor hen.

De vrouwen kwamen later naar voren voor het team om voor hen te bidden en voor baby's die met hun moeders in de gevangenis zitten tot ze de leeftijd van twee jaar bereiken. "Er was een vrouw die van streek was," zei Bianca. "Ze stond een beetje apart, dus ik legde mijn hand op haar rug en hoe meer we baden, hoe dichterbij ze bij me kwam. Ik gaf haar een knuffel en ze begon te huilen. Alleen al de mogelijkheid om er te zijn en haar die omhelzing van steun te geven maakte mij erg blij.

Josue herinnerde aan de bijbelse boodschap om de arme en door de maatschappij veroordeelde mensen niet te vergeten. 'Zelfs in de zwaarste gevangenis,' zei hij, 'Het licht van de hoop, dat het evangelie van Jezus is, schijnt altijd.'

Datum: 27 februari 2019
Auteur: OM Ships
Foto: OM Ships
Copyright: OM Ships
Website: http://www.omships.org

Dit artikel delen:

Meer nieuws: