MENU
Met gebedstenten het Evangelie te verspreiden

Met gebedstenten het Evangelie te verspreiden

08 apr

Met gebedstenten het Evangelie te verspreiden. Zo willen deze christenen de liefde van de Heere Jezus laten zien in de samenleving, buiten de kerk. Door deze tenten verdwijnen de muren die belemmerend kunnen zijn voor het doorgeven van het Evangelie. Mensen zijn welkom, voor een gesprek, een gebed. Ze worden er serieus genomen en horen over de Heere Jezus, over het Evangelie.

Een voorbeeld. Juan en Patty Tirado uit Porterville, Californië, zetten gebedstenten neer op allerlei locaties, zoals bij ruilbeurzen en concerten. Ze kwamen in contact met mensen die wanhopig waren, die het leven niet meer zagen zitten, voor wie ze konden bidden. Mensen met wie je anders nooit in contact zou komen.

Patty vertelt dat God het eerst in haar hart legde om gebed aan te bieden op Facebook. ‘Ik ervaarde de urgentie om vrienden en familie over Christus te vertellen. Deze Facebookpagina werd al spoedig een soort mini-opwekking met mensen die nog nooit hadden gebeden, maar door God werden aangeraakt en ook gingen bidden.’ Ze ontvingen getuigenissen van mensen die hierdoor tot geloof waren gekomen en van mensen die getuigden dat de gebeden waren verhoord.

Juan zag dit eerst niet zo zitten, maar God veranderde ook zijn hart, door een visioen van een grote opwekking. ‘In ons ontstond een verlangen naar meer,’ vertelt Patty. ‘We wilden meer mensen bereiken met het Evangelie. We kregen het idee om een tent te maken, die we konden gebruiken om met mensen in contact te komen en voor hen te bidden. Dit leidde ertoe dat we met onze gebedstent naar parken en andere locaties gingen. Het was alsof God zei: “Je moet daar gaan bidden voor de mensen”.’

Getuigenissen
God liet hun de zegen zien van deze gebeds- en getuigenisbediening. Mensen stuurden getuigenis van wat de Heere in hun leven had gedaan nadat ze in de gebedstent waren geweest. ‘Een moeder kreeg op een wonderlijke wijze haar ontvoerde dochter weer terug.’
Zo’n gebedstent is zo’n eenvoudig middel om Gods aanwezigheid bij de mensen te brengen. ‘De Heilige Geest brengt de bezoekers, we hoeven er echt niet voor te adverteren. Er gaan ook steeds meer mensen meedoen, gewoon met hun eigen picknicktent of pop-up tent. Het gaat erom het Goede Nieuws van Jezus Christus door te geven.’

Sindee, één van de tentbidders, vertelt: ‘Er vluchtte en vrouw naar binnen, helemaal overstuur, omdat er een stalker achter haar aan zat. We hebben gebeden en ze werd helemaal rustig. Ze ontving de vrede van de Heere Jezus.’

Chris en Christine Callahan van C&C Callahan Ministries, kregen toestemming voor het gebruik van parken in verschillende steden, waar ze gebedstenten plaatsten. Daar organiseerden ze dan tegelijk speciale events met aanbiddingsmuziek, getuigenissen, gratis voedsel, spelletjes en nog meer. Voordat ze startten, werd er eerst voor de stad en het park gebeden. Op een gegeven moment stonden er zelfs rijen mensen te wachten voor de gebedstenten. Sommigen kwamen tot geloof, anderen gingen bemoedigd weg of getuigden van genezing op gebed. Ook sommige politieagenten vroegen om gebed, omdat ze de stress en de trauma’s van het werk nauwelijks meer aankonden. Ook verpleegsters die vast dreigden te lopen op hun werk of mensen van wie het huwelijk op de klippen dreigde te lopen, vroegen om gebed.

Politie reageert positief
Deze tentgebedsbeweging wil het Goede Nieuws over de Heere Jezus op de straten brengen. De tenten worden nooit vlakbij een kerk neergezet. Het voordeel van een tent is dat je die overal neer kan zetten. De politie reageert vaak heel positief, zeker als een tent wordt neergezet in een probleemwijk. Een beetje vrede is altijd welkom.

Dit vind ik een prachtig initiatief. Te vaak zijn onze ogen gesloten voor de nood buiten de muren van onze kerken. Dit is een unieke manier om met mensen in nood in contact te komen. Elke keer als iemand in zo’n tent om gebed vraagt, mag Gods licht schijnen in de duisternis. Efeze 5:8 zegt: ‘Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’

Bron: Gods Report

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht.

Datum: 8 april 2019
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: Juan en Patty Tirado
Website: https://blog.godreports.com

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

10 december 2018 Moslimvrouw zocht naar Gods liefde

Meer nieuws: