MENU
Toename van digitaal bijbellezen

Toename van digitaal bijbellezen

09 mei

In Nederland valt de toename op van het digitaal bijbellezen. Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap melden in hun jaarverslag, dat volgende maand verschijnt, dat het aantal accounts op bijbelplatform www.debijbel.nl steeg van 163.000 naar 200.000. Het aantal unieke bezoekers groeide van 678.000 naar 850.000.

Wereldwijd werden er in 2018 bijna 15 miljoen exemplaren van het Nieuwe Testament verspreid. Dit gebeurde vooral in Azië, waar christenen in de meeste landen een minderheid zijn. Niet eerder in dit decennium werden zoveel Nieuwe Testamenten verspreid. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de 150 bijbelgenootschappen, in zijn rapport over 2018.

Bij elkaar opgeteld komt het aantal in 2018 gedistribueerde Bijbels, Nieuwe Testamenten en losse bijbelboeken uit op wereldwijd bijna 355 miljoen exemplaren, zo blijkt uit het rapport. Dat is evenveel als in 2017. Wel daalde het aandeel digitaal verspreide complete Bijbels licht: van 20% in 2017 naar 17% in 2018.

Sinds het begin van dit decennium in 2010 is de bijbelverspreiding gestaag gegroeid naar een blijvend hoog peil, constateert de UBS. Wereldwijd zijn vanaf 2010 ruim 305 miljoen complete Bijbels verspreid.

Latijns- Amerika
In het UBS-rapport valt de grote rol voor Latijns-Amerika op. Alleen al in Brazilië werd in 2018 zo’n 20% afgezet van de in totaal 38 miljoen complete Bijbels die wereldwijd hun weg vonden. De Spaanstalige Latijns-Amerikaanse landen waren goed voor nog eens 20%.
Wereldwijd werden in 2018 meer dan 1,5 miljoen kinderbijbels verspreid, waarvan 25.000 in het straatarme Franstalige Haïti, dat regelmatig last heeft van aardbevingen. Aan deze actie droeg het Nederlands Bijbelgenootschap actief bij, door de Prentenbijbel van Marijke ten Cate beschikbaar te stellen en er fondsen voor te werven. De Prentenbijbel bestond in 2018 tien jaar.
Op Cuba werd de vijfjarige actie ‘Een miljoen Bijbels voor Cuba’ afgerond. Ook daaraan leverde het NBG een aanzienlijke bijdrage, in de vorm van 80.000 van de 1,3 miljoen exemplaren.

Datum: 9 mei 2019
Auteur: Peter Siebe
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.bijbelgenootschap.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: