MENU
Gert-Jan Segers blij met kinderpardon en de campagne tegen antisemitisme

Gert-Jan Segers blij met kinderpardon en de campagne tegen antisemitisme

28 mei

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “Met de besluiten in de Voorjaarsnota, maakt de coalitie duidelijk wat de prioriteiten momenteel zijn. We investeren in de zorg en het onderwijs aan onze jongeren, in de schepping, in de bereikbaarheid van de regio, in veiligheid en vrijheid voor alle groepen in onze samenleving.

Extra bijzonder is voor de ChristenUnie het geld dat nu wordt ingezet voor een verruimd kinderpardon voor kinderen en gezinnen die eerder te horen hadden gekregen dat ze hier niet mochten blijven, de miljoenen die worden uitgetrokken voor de campagne tegen antisemitisme en het extra geld voor uitstapprogramma’s voor prostituees.

Er komt de komende jaren jaarlijks 1 miljoen euro extra voor uitstapprogramma’s voor prostituees. Het geld wordt gereserveerd via de Voorjaarsnota, een bijstelling van de begroting en komt bovenop de drie miljoen euro die de coalitie op voorspraak van de ChristenUnie in het regeerakkoord hiervoor uittrok. Volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers is het extra geld ‘een signaal waarmee we zeggen: we kijken niet weg van vrouwen die gevangen zitten in de prostitutie’.

In de onderhandelingen over het regeerakkoord heeft de coalitie van ChristenUnie, CDA, VVD en D66 afgesproken om de strijd tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel op te voeren. Met het extra geld dat het kabinet nu vrijmaakt, wordt er nog eens extra geïnvesteerd in nieuw perspectief voor vrouwen die willen uitstappen. Bestaande programma’s kunnen doorgaan, terwijl er ook op nieuwe plaatsen uitstapprogramma’s worden opgezet.

Segers: “Dit is goed nieuws voor prostituees die het gevoel hebben dat ze niet anders kunnen dan blijven werken in een wereld van uitbuiting, afpersing en misbruik. We investeren in nieuw perspectief voor kwetsbare vrouwen. Dat is hoopvol nieuws.”

Dat we deze investeringen kunnen doen, heeft er alles mee te maken dat het goed gaat met ons land. Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat we ons niet rijk mogen rekenen voor de toekomst. De groeiverwachtingen zijn naar beneden bijgesteld en schattingen zijn onzeker. De financiële ruimte zal de komende jaren beslist minder worden.

Het is dus goed dat we nu belangrijke investeringen doen voor ons land, maar er ook voor zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst als er economische tegenwind opsteekt.”

Het kabinet start een actieprogramma tegen antisemitisme en stelt daarvoor de komende drie jaar 3 miljoen euro beschikbaar. Het geld wordt gereserveerd via de Voorjaarsnota, een bijstelling van de begroting. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers pleitte onlangs in een gezamenlijke initiatiefnota met de VVD voor extra inzet op de bestrijding van antisemitisme. Het actieprogramma is een onderdeel van dat plan, waar ook de aanstelling van een nationaal coördinator antisemitisme onderdeel van is.

Gert-Jan Segers: “Veel Joden voelen zich niet veilig in Nederland en overwegen zelfs te vertrekken vanwege de aanhoudende antisemitische incidenten. De vrijheid en veiligheid van een minderheid als de Joden is de lakmoesproef voor een beschaafde samenleving. De 3 miljoen euro die het kabinet vrijmaakt voor de strijd tegen antisemitisme is een investering van 3 miljoen euro in onze beschaving.”

De ChristenUnie heeft startte onlangs samen met de SGP en het CIDI een petitie tegen antisemitisme in Europa. Segers: “We mogen niet stil zijn als een groep in onze samenleving zo onder druk staat. Dan moeten we ons uitspreken en op ieder niveau overheden oproepen te doen wat ze kunnen om antisemitisme tegen te gaan.”

De petitie is nog steeds te ondertekenen op www.stop-antisemitisme.nl.

Datum: 28 mei 2019
Auteur: Christenunie - Johannes de Vries
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: