MENU
Stichting Stephanos helpt duizenden kinderen en families in Malawi en Zambia

Stichting Stephanos helpt duizenden kinderen en families in Malawi en Zambia

26 jun

Op 26 juni heeft stichting Stéphanos haar jaarverslag over 2018 gepubliceerd. Direct en indirect heeft Stéphanos opnieuw duizenden kinderen en families mogen helpen in de dorpen in Malawi en Zambia zo blijkt uit het jaarverslag. Naast het bereiken van deze mensen met materiele hulp en onderwijs, is het doorgeven van het Evangelie een onmisbaar onderdeel van het werk.

Dankbaar mag opgemerkt worden dat Stéphanos een zeer betrokken achterban heeft waardoor er ten opzichte van 2017 sprake was van een groei, blijkt uit de gepubliceerde cijfers. De inkomsten van Stéphanos zijn in 2018 met 7% gestegen. Interim directeur J. van der Ham; “Stichting Stéphanos kan niet zonder deze achterban en is voor het uitvoeren van haar activiteiten geheel afhankelijk van bijdragen van derden. Of het nu gaat om donateurs, sponsors, kerken, ondernemers of om de vele vrijwilligers, het onderhouden van contact met deze achterban is van zeer groot belang.”

In het jaarverslag is te lezen dat voor het effectiever invullen van alle taken, het bestuur per 1 maart 2018 een interim-directeur heeft aangesteld in de persoon van de heer J. van der Ham. Dit vanwege de complexiteit en omvang van het werk. Het bestuur zal meer op hoofdlijnen gaan werken en de aansturing van de organisatie hier en in Afrika leggen bij de directeur. De bestuurssamenstelling is vorig jaar gewijzigd. Ds. R.P. van Rooijen was voorzitter maar heeft vanwege zeer drukke werkzaamheden aangegeven zijn functie als voorzitter neer te willen leggen. Als ere-voorzitter blijft hij verbonden aan de stichting. Bestuurslid de heer J.G. Roodhorst is benoemd als eerste voorzitter.

Vele projecten zijn er ook weer in 2018 in Malawi en Zambia ten uitvoer gebracht. Zo blijkt dat in Zuid-Malawi onder andere vele kinderen in het weesdorp en in omliggende dorpen geholpen mochten worden met name op het gebied van (Bijbel)onderwijs en landbouwactiviteiten. Niet alleen de kinderen zelf, maar ook hun families en de dorpen zijn ondersteund. In het jaarverslag is ook te lezen dat op de Stéphanos school goede resultaten worden geboekt. Deze kinderen mogen door naar het middelbaar onderwijs. Verder is in het verslag uitgebreid te lezen dat Stéphanos in Zuid-Malawi diverse afdelingen heeft, zoals Geestelijke vorming, Zorgafdeling (weeshuis, dagopvang en kliniek), Speciaal onderwijs, Kleuter- en basisonderwijs, VTC (beroeps opleidingen), Boerderij (landbouw, veeteelt en maïsmolen), Dorpsontwikkelingsprogramma en het FAP (Family Adoption Program).

In Midden-Malawi is ook in 2018 in lokale dorpen evangelisatie- en ontwikkelingswerk gecombineerd vormgegeven. Naast het evangelie is er kennis doorgegeven om in eigen levensbehoefte te kunnen voorzien, door middel van een ontwikkelingsprogramma op landbouwgebied.

In Zambia mocht het werk ook zijn voortgang hebben. In 2018 is er door veldwerkers gewerkt aan de uitvoering van de missie. Al het werk in Zambia is er op gericht mensen bekend te maken met het Woord van God en daarnaast om mensen fysiek, materieel en geestelijk bij te staan. Het project kent vier onderdelen, namelijk evangelisatie, alfabetisering, school-sponsorprogramma voor kwetsbare kinderen en hulp in noodsituaties.

Datum: 26 juni 2019
Auteur: Stephanos - H. Droppert
Foto: Stephanos
Website: http://www.stephanos.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: