MENU
Nepal: Gods verlossing op 3000 meter hoogte

Nepal: Gods verlossing op 3000 meter hoogte

14 aug

Het Evangelie in de bergen van Nepal maakt gestaag voortgang. De fakkel van Jezus’ redding wordt te voet doorgegeven en bereikt diepe dalen en grote hoogten in het oostelijke deel van het land. ‘Er komt geen westerling aan te pas’, zo vertelt de voorzitter van Stichting Steunfonds HEF Nederland (Himalaya Evangelical Fellowship) Wouter Burggraaf, ‘de mensen bekeren zich op grond van het getuigenis van hun buren.’

Samen met zijn vrouw Annet was hij hier afgelopen maart getuige van. Zij bezochten, samen met pastor Kuber - leider van HEF in Nepal - en andere medewerkers het gebied ‘achter de Rododendrons’. Zij bereikten dit gebied weliswaar met een jeep, maar ‘van een weg kan je de laatste 20 kilometer nauwelijks spreken’, aldus Wouter. ‘Na een dag reizen vanuit Dharan bereikten we uitgeput, bezweet en onder het stof het dorpje Salley, boven op een berg van zo’n 3000 meter. Daar werden we opgewacht door het hele dorp. Zij stonden al lange tijd klaar in hun beste kleren om de opening van het nieuwe kerkje mee te maken, dat onlangs door de lokale christenen met eigen middelen gebouwd was. En wij ontvingen de eer om dit kerkje te mogen openen, ik met gebed en een preek en Annet overhandigde een ingelijst doek met de Goede Herder erop. Alle mensen, christen of hindoe, woonden deze dienst bij in het overvolle gebouwtje.
Een bijzondere gelegenheid om de gemeente te bemoedigen en een getuigenis te mogen geven voor de dorpelingen die Jezus nog niet kenden.’

Jonge moeder
De kerk is gebouwd op een stukje grond dat een jonge moeder uit het dorp geschonken heeft. Ze kent de Heer nu drie jaar en is part-time aan de HEF-staf gekomen. Onvermoeid dient zij de mensen in nood met de liefde van Jezus Christus. Ze heeft velen tot Hem mogen brengen. De boodschap van redding en verlossing gaat hier gepaard met barmhartigheid en soms genezing van zieken, wat de waarheid van Gods Woord bevestigt en bekrachtigt. Vooral als je bedenkt dat de mensen hier arm zijn en de medische hulp zo’n 200 kilometer verderop is, is dit de enige hoop die zij ontvangen.

De gemeente is negen jaar geleden begonnen, toen de eerste bewoner van Salley - inmiddels ook bij de HEF - tot geloof kwam. Nu is de gemeente zo’n 50-60 personen groot. Het Evangelie verspreidt zich van hieruit verder naar de naburige dorpen, waar nu ook hier en daar gelovigen wonen en in Bijbelstudiegroepjes bij elkaar komen.

‘In Salley verbleven we 3 dagen’, vervolgt Wouter. ‘We sliepen in het boerderijtje van de stafmedewerkster. Wat een geweldige ervaring om tastend in het donker, over een smal paadje, uit te komen bij een traditioneel Nepalees huisje wat zo goed en mooi verzorgd is. Onze slaapplaats bovenaan de ladder was schoon en prachtig versierd met kleden en sjaals. Onze gastvrouw had alles in het werk gesteld om het voor ons zo geriefelijk mogelijk te maken. Aan alles was gedacht en het eten was voortreffelijk. We waren vervuld met dankbaarheid. Gods liefde was zo zichtbaar door haar gastvrijheid.

Huwelijk en doop
Vanuit deze hemelse plek mochten we nog een huwelijkspreek houden en een bijdrage leveren aan een doopdienst van 5 mensen uit de omgeving, die plaatsvond bij de buren van ons logeeradres. Ook bij deze gelegenheden zijn familieleden aanwezig die ‘de Heer nog niet kennen’, zoals ze hier zeggen. Vlak voor vertrek kwam er nog een verzoek van de onderburen, waarvan een dochtertje ernstige vergroeiing van de beentjes vertoonde. Voor haar heb ik gebeden en een gift van een gemeente uit Warnsveld overhandigd om een arts te kunnen bezoeken in het ziekenhuis in Dharan.’

Gelukkige Vallei
‘Op onze reis terug zouden we nog een plaats in de ‘Gelukkige Vallei’ aandoen. Hier wonen veel christenen. Onderweg maakten we een tussenstop bij een oudste, die met zijn gezin naast een kerkje woont dat drie jaar geleden gebouwd is. Ook hadden we onderweg nog even uitzicht op een helling met zes huisjes, zo’n 1.000 m lager. Vorig jaar kwam de eerste bewoner daar tot geloof. Hiervoor werd hij vreselijk gestraft door zijn familie en buren. Maar kort daarna zijn 23 buren en familieleden tot bekering gekomen. Ze komen nu samen in een gebouwtje waar we nog net zicht op hebben. Pastor Kuber vertelde dat hij samen met anderen dit gebied 9 jaar geleden te voet heeft bezocht. Het was hun eerste tocht in deze uithoek - 26 dagen lopen door deze moeilijk begaanbare heuvels. Toen koos hij om rechtsaf te gaan, naar de Salley vallei. Vorig jaar gingen andere stafmedewerkers voor het eerst linksaf, naar deze bergrug.’

Christendom in opmars
‘Echt, de velden zijn wit om te oogsten. Indrukwekkend! Ze zijn vol plannen om de volgende keer die en die helling en de volgende heuvel te nemen. Er zijn zoveel open deuren bij mensen die nog nooit van Christus hebben gehoord.’ Het christendom is aan een behoorlijke opmars bezig. Van de bijna 22 miljoen inwoners zijn er naar schatting een tot twee miljoen christen. Zo’n vijfentwintig jaar geleden, toen het werk van de HEF in Nepal begon, waren het er enige duizenden. Op het buurland China na, zou nergens ter wereld het aantal christenen zo snel toenemen als hier.

Anti-evangelisatiewet
Door de nieuwe anti-evangelisatiewet riskeren evangelisten een gevangenisstraf van vijf jaar of een boete van 50.000 Nepalese roepies (zo’n € 370,-). Medewerkers van buitenlandse organisaties worden uitgezet. Maar dit is geen belemmering voor de HEF-evangelisten. Zij zetten hun werk voort in het volle vertrouwen in hun Verlosser en Heer. Een aantal Nepalese christenen hebben al vastgezeten of zitten nu vast, maar gaan desondanks onverminderd voort.

Steunfonds
Het steunfonds HEF Nederland zoekt belangstellenden die het werk van de HEF in Nepal willen steunen met gebed en geldelijke middelen. Bij de HEF in Nepal werken in totaal 25 Nepalese evangelisten. Er is werk voor meer dan het dubbele.

De Nepalese evangelisten en hun gezinnen kunnen het evangelie niet brengen zonder financiële ondersteuning van buitenaf. Hun eigen inkomsten zijn ontoereikend voor het levensonderhoud van hun gezinnen. En als zij op reis gaan naar de nog onbereikte gebieden, kunnen zij hun dagelijkse werkzaamheden als kostwinner niet voortzetten. Het volledig ondersteunen van een evangelist kost omgerekend Euro 200 per maand.

Help mee
Wilt u meer over dit vruchtbare werk in Nepal weten of bent u bereid om dit werk te ondersteunen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Steunfonds Himalayan Evangelical Fellowship (www.hefmission.com).

Datum: 14 augustus 2019
Auteur: Christelijknieuws
Foto: Wouter Burggraaf
Website: http://www.hefmission.com

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

28 juli 2020 Het Evangelie onder Nepalesen via de media

Meer nieuws: