MENU
Verbonden voor het leven: Het verschil tussen hoererij en overspel

Verbonden voor het leven: Het verschil tussen hoererij en overspel

04 aug

In 'Verbonden voor het Leven College' worden, vanuit de Bijbel, verschillende onderwerpen behandeld die betrekking hebben op het huwelijk als instelling van God. Willem & Helen Lingeman zeggen 'Wanneer hierdoor één huwelijk gered kan worden, is het alle moeite waard geweest!' Bekijk vandaag het vierde deel van deze serie van 12 colleges.

In dit vierde college uitleg over het verschil tussen hoererij, overspel en ontucht
Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid was de verwarring rond huwelijk, echtscheiding en hertrouwen zo groot. Het percentage echtparen dat hun huwelijk verbreekt lijkt onder christenen gelijke tred te houden met de seculiere wereld. Echtscheiding laat bij alle betrokkenen diepe sporen na. Kinderen lijden hier in het bijzonder onder, vooral als ze nog jong zijn.

Gemeenteleden, oudsten, ouderlingen, voorgangers en predikanten kijken machteloos toe en weten doorgaans niet wat ze moeten doen. Sommigen van hen bevinden zich in dezelfde situatie of staan onder 'druk' van binnen en buiten de gemeente, om zich te schikken naar de tijdgeest.

We bidden en hopen dat dit boek tot heil mag zijn, niet alleen voor hen die zich in moeilijke huwelijkssituaties bevinden, maar eveneens voor gemeenteleden, oudstenraden, pastorale werkers en voorgangers. Het is een uitstekend hulpmiddel, voor zowel persoonlijke studie als in groepsverband, zoals bijbelkringen en catechese.
Ook voor toekomstige huwelijkspartners is dit boek een aanrader.

Het huwelijk is ingesteld door God, om een
afspiegeling te zijn van de relatie tussen de
Heer Jezus en Zijn Gemeente. Er is hoop
voor herstel van gebroken huwelijken.


Meer informatie is te vinden op de website via de link onderaan dit item.
Ook is het bijbehoordende boek 'Verbonden voor het leven' daar te bestellen.

Datum: 4 augustus 2019
Auteur: Willem en Helen Lingeman
Foto: Verbonden voor het leven
Website: http://www.verbondenvoorhetleven.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: