MENU
Altaar

Altaar

21 sep

Column - Wanneer IsraŽl uiteindelijk het land Kanašn binnen zal gaan, zal dat op dezelfde lokatie gebeuren, als waar Abraham ooit het land binnenkwam (bij de huidige Joodse nederzetting Elon Moreh). Niet ver hiervandaan liggen twee bergen: de Gerizim en de Ebal.

Op de berg Ebal moesten met kalk bepleisterde stenen worden opgericht, waarop Gods woorden geschreven werden. Ook zou Jozua daar een altaar van onbewerkte stenen bouwen, het eerste dat door IsraŽl als volk in het land zou worden opgericht (Deuteronomium 27:1-8 en Jozua 8:30-32).

Op dat bijzondere altaar werden
brandoffers en vredeoffers gebracht.


Op dat bijzondere altaar werden brandoffers en vredeoffers gebracht. Zes stammen stonden tegenover de Gerizim en zes stammen tegenover de Ebal. Alle twaalf stammen verenigd, met in het midden de priesters met de ark van het verbond. Vervolgens werd de zegen en de vloek (uit Deuteronomium 28) geproclameerd. Ongekende zegen zou het gevolgd zijn, als IsraŽl de weg van Gods geboden zou gaan, grote slagen (tot en met verbanning toe) wanneer IsraŽl God ongehoorzaam zou zijn.

Dit altaar, een krachtig symbool van nationale eenheid, werd na de Zesdaagse oorlog in 1967 - naar eigen zeggen - herontdekt door de (seculiere) IsraŽlische archeoloog Adam Zertal. Hoewel door andere archeologen betwist, is de vondst op zín minst opmerkelijk. Temeer omdat er tegenwoordig een Palestijnse vlag wappert en de Palestijnse Autoriteit overweegt om het altaar van Jozua tot hun Ďeigen erfgoedí uit te roepen, omdat het gelegen is in Gebied-B, dat onder hun verantwoordelijkheid valt.

De nationale eenheid kwam deze week weer duidelijk in beeld, na de uitkomst van de opnieuw gehouden verkiezingen, met weer een nek-aan-nek race tussen Likoed en Blauw-Wit. De roep om een regering van nationale eenheid te vormen klinkt opeens verrassend luid, nu Netanyahu waarschijnlijk geen coalitie over rechts en Gantz geen coalitie over links kan vormen. Volgens Netanyahu is een sterke Zionistische regering nu cruciaal. Gantz benadrukte het belang van het herstel van de eenheid in het land, maar had eerder gezegd niet met Netanyahu te willen samenwerken. íKingmakerí Lieberman (IsraŽl Ons Huis) roept op om samen een (seculiere) brede regering te vormen. Maar bij president Rivlin ligt de taak om met name Gantz hiervan te overtuigen.

Soms moeten onderlinge verschillen
plaats maken voor het grote doel.


Dit betreft ook alle gelovigen. Soms moeten onderlinge verschillen plaats maken voor het grote doel. Jezus bad voor zijn heengaan over zijn twaalf volgelingen:

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen ťťn zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons ťťn zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij ťťn zijn, zoals Wij Eťn zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt ťťn zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad - Johannes 17:20-23.

Sybe de Vos

Column a.d.h. Deuteronomium 26:1-29:8 (synagoge lezing) en de actualiteit.
Afbeelding: Altaar. Illustratie: Sybe de Vos.
© Sybe de Vos | 21 september 2019.

Datum: 21 september 2019
Auteur: Sybe de Vos
Foto: © Sybe de Vos
Website: http://www.sjoeal.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

21 maart 2020 Een droom wordt werkelijkheid
14 maart 2020 Kalf
7 maart 2020 Menora
29 februari 2020 Woning
22 februari 2020 Dienaar

Meer nieuws:

Weglopen
26 jul

Weglopen meer