MENU
CHE host symposium over Mediation tussen trouw en ontrouw

CHE host symposium over Mediation tussen trouw en ontrouw

14 okt

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is vrijdag 18 oktober host van een symposium van het platform christenmediators over het doorbreken van conflicten. De middag wordt ingeleid door André Rouvoet, hij is onder meer ambassadeur van het rijksprogramma Scheiden zonder Schade.

Wie kent geen schrijnend conflict in zijn relaties, familie, organisatie of kerkbestuur, waarin onmacht wordt gevoeld? Wat is een aanpak die recht doet aan de levensbeschouwelijke achtergrond?

Met een symposium ‘Mediation tussen trouw en ontrouw’ wordt dit thema uitgewerkt. Het Platform Christen Mediators presenteert zich in het symposium als gefuseerde vereniging van het Netwerk Christen Familie Mediators en het Platform Church Mediation. En de Christelijke Hogeschool Ede vestigt met dit syposium de aandacht op het nieuwe uitstroomprofiel Mediation in de Master Contextuele Benadering. In drie lezingen en drie workshops wordt uitgewerkt wat mediation als hulpmiddel kan betekenen in allerlei conflicten binnen een christelijke context.

Het symposium is bedoeld voor iedereen die wil weten wat christelijke mediation kan betekenen in concrete situaties. Te denken valt aan kerken en geloofsgemeenschappen (bv. ambtsdragers, predikanten en kerkelijk werkers), christelijke organisaties in onderwijs en zorg, professionals als advocaten, psychologen, geestelijk verzorgers, coaches, therapeuten met christelijke achtergrond en christelijke (familie-) bedrijven. Ook mensen die in privésituaties met een conflict te maken hebben zijn welkom.

Datum: 14 oktober 2019
Auteur: CHE - Christelijke Hogeschool Ede
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.platformchristenmediators.nl/symposium

Dit artikel delen:

Meer nieuws:

Weglopen
26 jul

Weglopen meer