MENU
visual
Open dag SGP: een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer
Open dag SGP: een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer
Open dag SGP: een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer
Open dag SGP: een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer
Open dag SGP: een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer
Open dag SGP: een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer
Open dag SGP: een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer
Open dag SGP: een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer
Open dag SGP: een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer
Open dag SGP: een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer
Open dag SGP: een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer
Open dag SGP: een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer
Open dag SGP: een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer

Open dag SGP: een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer

12 okt

Zaterdag 12 oktober 2019 hield de SGP een open dag in de gebouwen van de Tweede Kamer in Den Haag. SGP-leden waren welkom om eens een kijkje te nemen achter de schermen van de politiek in Den Haag. Kees van der Staaij sprak een welkomstwoord en bedankte de leden voor hun betrokkenheid, gebed en steun.

Zo'n 500 belangstellenden kwamen af op het evenement dat uitstekend was georganiseerd. In de ontvangsthal met diverse infostands konden belangstellenden op de foto met een van de kamerleden. Ook werden er rondleidingen gehouden door het gebouw van de Tweede Kamer, de bibliotheek, de plenaire zaal en de ruimtes van de SGP, inclusief de kamer van Kees van der Staaij.

Er waren diverse deelsessies, waaronder:
- groepsfoto: SGP voor het leven
- vragen(v)uur in de plenaire zaal
- rondleiding
- een quiz SGP-jongeren
- documentaire 100 jaar SGP
- op de foto met de SGP
- speurpuzzel
- informatiemarkt SGP en Schreeuw om Leven
- speeddatesessies met parlementariërs

Onder begeleiding van de piano werden verschillende Psalmen gezongen en als afsluiting zong men het Wilhelmus.

De missie van de SGP
SGP is vóór politiek volgens Bijbelse waarden en normen. Zij komt op voor de christelijke cultuur en traditie in Nederland. Een land waar het leven beschermd wordt, het gezin geborgenheid ervaart en mensen omzien naar elkaar. Een land waar de zondag rustdag is, waar mensen zich veilig voelen en waarin de overheid vrijheid van burgers waarborgt. De SGP stáát ervoor.

De Bijbel, het Woord van God, is de basis van waaruit politieke standpunten worden bepaald en discussies gevoerd. Nu staat in de Bijbel niet alles. We kunnen bijvoorbeeld niets lezen over de geluidsnormen voor Schiphol. Toch willen we juist ook dan een standpunt innemen vanuit een Bijbels perspectief. Bij geluidsnormen kunnen we bijvoorbeeld denken aan de overlast voor het milieu en het belang voor de economie. Zo is ook een standpunt over geluidsnormen terug te voeren op een Bijbels verantwoorde politiek.

Ontstaan van de SGP
De Staatkundig Gereformeerde Partij werd op 24 april 1918 te Middelburg opgericht door een aantal mensen die zich niet thuis voelden bij de bestaande partijen. Stuwende kracht bij de oprichting en de uitbouw van de partij is de bekende ds. G.H. Kersten geweest. Hij en zijn politieke vrienden waren van mening dat noch de bestaande christelijke partijen, noch andere partijen, zoals de liberalen, de gevoelens vertolkten van hen die een inrichting van het staatkundige en maatschappelijke leven beoogden, in gehoorzaamheid aan de Bijbel.

De nieuwe partij was dus niet zoiets als een afsplitsing van de Anti-Revolutionaire Partij. Er was in die jaren een groep mensen die de gereformeerde belijdenis van harte onderschreef, maar politiek dakloos of liberaal georiënteerd was. Deze groep kon nu terecht bij de SGP, die niet úit, maar náást de partij van Kuyper en Colijn is ontstaan.

Minder dan drie maanden na haar oprichting deed de nieuwe partij al mee aan de Tweede-Kamerverkiezingen. Zij behaalde 5180 stemmen, te weinig voor een zetel. Toen moest vier jaar worden gewacht op de volgende verkiezingen: die van 1922. Vóór deze verkiezingen ondernam ds. Kersten nog een poging om tot een gemeenschappelijke lijst met de ARP te komen. Toen de ARP dat niet wilde, bleef voor de SGP het zelfstandig deelnemen aan de verkiezingen als enige mogelijkheid over.

Structuur SGP
De SGP is opgebouwd uit plaatselijke afdelingen en kiesverenigingen. De plaatselijke afdelingen en kiesverenigingen binnen een provincie vormen een provinciale afdeling. Als er meerdere plaatselijke afdelingen of kiesverenigingen in een gemeente zijn, wordt er een gemeentelijke afdeling opgericht die zorg draagt voor deelname van de SGP aan gemeenteraadsverkiezingen. Voor het functioneren van de partij zijn verder nog van belang de algemene vergadering, het hoofdbestuur, de partijadviesraad en de Commissie van Beroep.

Datum: 12 oktober 2019
Auteur: Redactie Christelijknieuws
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: