MENU
Boog

Boog

02 nov

COLUMN - Als de wereld is weggezonken in de duisternis van ongebreideld geweld en totaal verdorven is geworden, komt er een catastrofale ramp over de aarde die zijn weerga niet kent. Maar er is een man, die het samen met zijn familie overleeft: Noach.

Het is een van de bekendste verhalen uit de Bijbel, maar wordt tegenwoordig weinig serieus genomen. Op z’n best in het een leuk kinderverhaal, waarbij een boot met grappige dieren en een regenboog een rol spelen. Maar de geschiedenis is uiterst ernstig en gaat over een mensheid die volkomen van haar oorsprong is afgedwaald.

Maar de geschiedenis is uiterst ernstig
en gaat over een mensheid die volkomen
van haar oorsprong is afgedwaald.


Maar, hoe afgedwaald ook, er is genade. Noach betekent ‘rust’. Wanneer je de hebreeuwse letters van zijn naam omdraait, staat er ‘chen’, genade. Noach vond genade. Ze overleven de grote vloed met alle dieren die bij hen in de ‘ark’ zijn. Ook dat was geen romantisch vaartuig, maar een ruwe, met pek bestreken ‘kist’ met drie verdiepingen.

Na de vloed sluit God een verbond met mens en dier. Als teken geeft Hij de regenboog in de wolken. Het is geen boog die gespannen is om er een pijl mee naar de aarde af te schieten. God biedt de mensen vrede aan. Op andere plaatsen in de Bijbel kunnen we lezen dat de aanblik van de regenboog in verband wordt gebracht met Gods troon. Joden zeggen veelal een lofprijzing wanneer er een regenboog te zien is. Veel gelovigen ervaren het zien ervan als een bemoediging. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd een ‘er is hoop’ sticker geïntroduceerd met als embleem de regenboog.

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw
werd een ‘er is hoop’ sticker geïntroduceerd
met als embleem de regenboog.


Dat is een andere hoop en een andere boodschap dan vandaag de dag veelal in verband met de regenboog te horen en te zien is. Ook horen we voortdurend berichten over de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel. Maar de Eeuwige God beloofde ooit dat er nooit meer wereldwijde vloed zal zijn… Het is zelfs een teken van Gods trouw aan zijn volk Israël:

Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal.(Jesaja 54:9)

Op dat kleine Israël blijven steeds de schijnwerpers gericht. Ondertussen is het nog steeds onmogelijk om te zeggen hoe de nieuwe regering in Israël eruit zal gaan zien. Lukt het Benny Gantz om binnen de gestelde tijd een brede eenheidsregering te vormen? Ook Netanyahu heeft gezegd dat de veiligheidssituatie van dit moment zo’n kabinet vereist om de vele bedreigingen het hoofd te bieden. Maar het wantrouwen tussen beiden lijkt te groot om dat te kunnen verwezenlijken.
Zo blijft het spannend in de wereld. Terwijl één grote terrorist door de VS werd gedood, worden terroristen die in Israël aanslagen plegen indirect betaald door Europa en de Palestijnse Autoriteit.

Vinden we, ondanks alles, in ons persoonlijk leven genade, zoals Noach? Dan biedt de God van Israël ook óns het vredesverbond aan in zijn Zoon: Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Eeuwige, uw Ontfermer. (Jesaja 54:10)

Sybe de Vos

Column a.d.h. Genesis 6:9-11:32 (synagoge lezing) en de actualiteit.
Afbeelding: Boog. Illustratie: Sybe de Vos.
© Sybe de Vos | 2 november 2019.

Datum: 2 november 2019
Auteur: Sybe de Vos
Foto: © Sybe de Vos
Website: http://www.sjoeal.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

21 maart 2020 Een droom wordt werkelijkheid
14 maart 2020 Kalf
7 maart 2020 Menora
29 februari 2020 Woning
22 februari 2020 Dienaar

Meer nieuws:

Weglopen
26 jul

Weglopen meer