MENU
Verschijning

Verschijning

16 nov

COLUMN - Abraham zit op het heetst van de dag in de ingang van zijn tent. Opeens wordt hij drie mannen gewaar, die blijkbaar van zijn gastvrijheid gebruik willen maken. Hij nodigt hen uit om in de schaduw van zijn tent aan een feestelijk maal deel te nemen. Volgens de Joodse traditie gebeurde dit kort nadat Abraham op z’n negenennegentigste (!) besneden was om het verbond met God te bezegelen, en daarvan net aan het herstellen was.

Al snel blijkt dat dit niet zomaar mannen zijn en dat hun bezoek een duidelijk doel heeft: de belofte dat zijn negentigjarige vrouw Sara over een jaar een zoon in haar armen zal sluiten! De zoon zal Jitschak (Izak) worden genoemd: ‘hij lacht’ of ‘men zal lachen’. Maar voorlopig lacht Sara alleen in haar binnenste: ‘Dit kan niet waar zijn!’.

Ondertussen blijkt er nóg een reden voor dit bijzondere bezoek te zijn. Twee ‘mannen’ gaan hoogstpersoonlijk poolshoogte nemen in Sodom, vanwege de slechtheid van die stad. Maar dan Abraham pleit voor Sodom ten overstaan van de overgebleven Boodschapper, die (een representant van?) God Zélf blijkt te zijn. ‘Wanneer er nog tien mensen zijn die God vrezen en rechtvaardig leven, zullen de stad niet vernietigd worden’. Toch zal uiteindelijk alleen Lot en zijn familie worden gespaard. Er is ‘geen houwen meer an’.
Heftig.

In de afgelopen week werd de ‘Kristallnacht’ (nacht van het gebroken glas) herdacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland Joden en hun bezittingen in een hysterische (door de nazi’s aangewakkerde) pogrom massaal aangevallen. 1.400 synagogen werden in brand gestoken, 7.500 winkels en bedrijven van Joden werden vernield. De Nederlandse regering reageerde gematigd, minister-president Colijn wilde angstvallig de Nederlandse neutraliteit behouden. Omdat de regering op goede voet wilde blijven met Duitsland, sloot Nederland op 15 december 1938 de grens voor Joodse vluchtelingen en bestempelde hen tot ‘ongewenste vreemdelingen’.

In de afgelopen week sprak het Europese Hof zich uit over de etikettering van producten die gemaakt worden in Judea en Samaria. De uitspraak houdt in dat het niet toegestaan is om op de etiketten ‘made in Israel’ te zetten. Het Israëlcentrum reageert verbijsterd: ‘Daar waar de etikettering van producten bedoeld is om de voedselveiligheid voor de consument te garanderen, heeft het Europese Hof met deze uitspraak een omstreden politiek besluit genomen, dat zich eenzijdig richt tegen de Joodse staat Israël’. Zal onze Nederlandse regering het voorbeeld van het huidige Duitsland volgen en de Europese richtlijn niet toepassen, omdat BDS (boycot, desinvestering en sancties) antisemitisch is?

En dan brak er vanuit Gaza een ware rakettenregen los, als reactie op het doden van de leider van de Palestijnse Islamitische Jihad, Baha Abu al-Ata, door de Israëlische luchtmacht. Honderden raketten kwamen in het zuiden van Israël neer. Deze islamitische organisatie wordt geruggesteund door Iran. Hamas hield zich deze keer opmerkelijk stil, mogelijk om een nieuwe oorlog met Israël te voorkomen.

Terug in het verhaal van Abraham, ondergaat die zijn laatste en zwaarste test: de zoon die Abraham en Sara door wonderlijke tussenkomst van de Almachtige hadden gekregen, moet hij nu als een slachtoffer vastbinden op de berg Moria. Hoe onvoorstelbaar is dit verhaal… Maar Abraham gehoorzaamt! En dan verschijnt wéér de Engel van de HEER om hem tegen te houden. Hij zei: ‘omdat je dit hebt gedaan… zal Ik je rijk zegenen en je nageslacht talrijk maken… je nageslacht zal zijn vijanden overwinnen… en in je nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden’.

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
(Romeinen 8:31-32)

Sybe de Vos

Column a.d.h. Genesis 18:1-22:24 (synagoge lezing) en de actualiteit.
Afbeelding: Verschijning. Illustratie: Sybe de Vos.
© Sybe de Vos | 16 november 2019.

Datum: 16 november 2019
Auteur: Sybe de Vos
Foto: © Sybe de Vos
Website: http://www.sjoeal.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

21 maart 2020 Een droom wordt werkelijkheid
14 maart 2020 Kalf
7 maart 2020 Menora
29 februari 2020 Woning
22 februari 2020 Dienaar

Meer nieuws:

Weglopen
26 jul

Weglopen meer