MENU
Leraren als voorlopers van verandering

Leraren als voorlopers van verandering

19 nov

Nieuw onderwijsproject Woord en Daad in Burkina Faso - Onderwijs staat aan de basis van ieders ontwikkeling als mens. Daarom werkt de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking Woord en Daad met diverse partners wereldwijd aan kwaliteit van christelijk onderwijs. Zodat steeds meer kinderen uitgroeien tot zelfstandige volwassenen die hun land vooruitgang kunnen brengen. Samen met docentenopleiding Driestar Educatief startte Woord en Daad een project voor beter onderwijs in Burkina Faso.

‘Een kind veranderen, is een gezin veranderen. Een gezin veranderen, is een gemeenschap veranderen. Een gemeenschap veranderen, is een regio veranderen en een regio veranderen is een natie veranderen!’ Zo klonk het maandag 4 november uit de mond van Woord en Daadprogrammaleider Jacob Jan Vreugdenhil bij de lancering van het project in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Bij de meeting waren behalve de minister van onderwijs ook vertegenwoordigers van diverse (onderwijs)organisaties aanwezig.

'We zijn ervan overtuigd dat toegang tot
goed onderwijs ons land vooruithelpt'


Woord en Daad en Driestar Educatief richtten in 2017 samen een International Network for Christian Education (INCE) op. Het netwerk wil wereldwijd werken aan onderwijsverbetering en staat klaar om (onder meer) in Burkina Faso structurele verandering tot stand te brengen. ‘We zijn ervan overtuigd dat toegang tot goed onderwijs ons land vooruithelpt’, zei de minister van onderwijs professor Stanislaw Ouaro tijdens de bijeenkomst. ‘De INCE- benadering sluit naadloos aan bij de visie van het ministerie. Daarbij zijn christelijke scholen bekend om hun kwaliteit. Dit jaar is de 1e, 2e en 3ee Excellentieprijs prijs niet voor niets weer naar christelijke scholen gegaan.’

Ondernemersmentaliteit
Het werk van het netwerk richt zich op drie aandachtsgebieden: de scholen zelf, de docentopleidingen en de overheid. Naast vakken als Engels en wiskunde spelen levensvaardigheden (zogenaamde soft-skills) een belangrijke rol in het programma van het netwerk. Wim Boogaard, INCE-projectcoördinator bij Woord en Daad: ‘Maar het zijn uiteindelijk de leraren die gelden als de echte voorlopers van de verandering. Zij zijn het die bij hun leerlingen vaardigheden stimuleren die nodig zijn om verantwoordelijke burgers te worden. Ze moeten ook weten hoe het leerproces van een jong kind verloopt. Dat alles vraagt training. Samenwerking met de overheid is daarbij broodnodig. De jeugd van vandaag is de werkende generatie van morgen. Onderwijssector en overheid moeten samen actie ondernemen om het onderwijs te verbeteren.’

‘Maar het zijn uiteindelijk de leraren die gelden
als de echte voorlopers van de verandering.'


Om het onderwijs te ondersteunen, zijn er drie INCE-diensten beschikbaar voor Burkina Faso: de schooladviesdienst, de accreditatiedienst en de dienst die de belangen behartigt bij de overheid. Robert Zoutendijk van Driestar Educatief: ‘Eind dit jaar starten we met 4 parttime adviseurs als begin van de adviesdienst. Deze dienst kan groeien en zich verder ontwikkelen tot nationale diens. Hetzelfde geldt voor de andere diensten. We willen wil voor de periode 2019-2028 in Burkina Faso 8800 scholen verbeteren, 800.000 kinderen bereiken en 300.000 kinderen aan laten sluiten op de arbeidsmarkt. Het is onze ervaring van 75 jaar dat goed en christelijk onderwijs de samenleving echt verder helpt. We zijn ook blij dat we hieraan en bijdrage mogen leveren in Burkina.’

Ambassadeur
Om het hele onderwijs in beweging te brengen, gaat het netwerk aan de slag met zogenaamde modelscholen. Boogaard: ‘Dit jaar startten we met vier scholen. Deze zijn geselecteerd om zich te ontwikkelen naar INCE-modelscholen. Bij dit proces betrekken de scholen vertegenwoordigers van vier andere scholen. Die worden tot ambassadeur gemaakt van het INCE-concept en kunnen na een jaar ook aansluiten.’

Het is de bedoeling dat door deze aanpak het aantal INCE-scholen groeit van 4 in het eerste jaar 2019 naar meer dan 5.000 scholen in het vijfde jaar. Programmaleider Vreugdenhil is enthousiast en hoopvol over het project. ‘Het is nu vier jaar geleden dat de straten van de hoofdstad overspoeld werden met 27-jarigen om te protesteren en om verandering te eisen. Er is een nieuwe generatie in opkomst die een andere toekomst voor zich ziet dan die van hun ouders. Deze beweging is heel krachtig. We moeten de nieuwe generatie alleen helpen zodat ze in staat is om de veranderingen waarin ze gelooft ook echt teweeg te brengen. We voelen ons zeer verbonden met de drive van deze beweging.’

Woord en Daad ondersteunt wereldwijd docentenopleidingen via de campagne ‘Geef ze een tien!’ Lees hierover meer op de website

Datum: 19 november 2019
Auteur: Woord en Daad - Tera Voorwinden
Foto: Woord en Daad
Website: https://www.woordendaad.nl/

Dit artikel delen:

Meer nieuws: