MENU
Leger des Heils onderschrijft noodkreet Nationale ombudsman over daklozenproblematiek

Leger des Heils onderschrijft noodkreet Nationale ombudsman over daklozenproblematiek

05 dec

In een gezamenlijke brief aan minister-president Rutte vragen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman, mede namens alle gemeentelijke en regionale (jeugd- en kinder) ombudsmannen, het kabinet om zijn verantwoordelijkheid te nemen in de huisvestings- en daklozenproblematiek. Het Leger des Heils onderschrijft deze noodkreet.

Ook het Leger heeft recentelijk naar de Vaste Kamercommissies van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport een signaal afgegeven: Als er nu geen maatregelen worden genomen, leven in Nederland volgend jaar nog veel meer mensen op straat dan de 40.000 die het CBS onlangs berekende. Er moet volgens het Leger keihard gewerkt worden aan goedkope woonruimte, maar ook aan een integrale aanpak van wonen, werken en begeleiding naar herstel van het gewone leven.

Datum: 5 december 2019
Auteur: Leger des Heils
Foto: Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.legerdesheils.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: