MENU
Paul Wilbur: Het is mijn verlangen dat heel Israel zal worden gered

Paul Wilbur: Het is mijn verlangen dat heel Israel zal worden gered

07 maa

Romeinen 11:11 zegt: ‘Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.’ Hoe kunnen we Joodse mensen tot jaloersheid verwekken? Ik las hier iets over van aanbiddingsleider Paul Wilbur, wat ik u graag wil meegeven.

‘Ik ben al meer dan 40 jaar een gelovige en in al die jaren heb ik veel evangelisatieactiviteiten gezien en ben ik er zelf ook betrokken bij geweest: van één-op-één evangelisatie op straat, tot grote concerten. Vanuit mijn verlangen dat heel Israel zal worden gered, wil ik graag een aantal gedachten delen.

Het was allereerst door Israel dat de volken ontzag kregen voor God en tot jaloersheid werden gebracht. Denk aan Ruth, Rachab en koning Hiram. Het waren niet de wonderen en tekenen die hen jaloers maakten, maar de aanwezigheid van de levende God in hun midden.

Maar nu andersom, hoe kan de kerk, hoe kunnen de gelovigen uit de volken het Joodse volk jaloers maken op het geloof? Gebeurt dat door hun kerkgebouwen, door tekenen en wonderen?
Nee,’ benadrukt Paul Wilbur terecht. ‘Ik heb het effect gezien op Joden die in de tegenwoordigheid kwamen van de levende God en de Heilige Geest. Dit heb ik ook persoonlijk ervaren.’

Zijn advies: ‘Wees een levende ark, die vervuld is met Gods aanwezigheid en de vruchten toont van een leven met Hem. Dat zal Joodse mensen zeker tot jaloersheid verwekken.’

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Datum: 7 maart 2020
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: Videostill
Website: http://www.dirkvangenderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: