MENU
In gesprek met Duitsland over afsluiten vaarroute boven de Waddeneilanden

In gesprek met Duitsland over afsluiten vaarroute boven de Waddeneilanden

13 feb

Deze week verloren containerschepen op de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden enkele containers in zee. De ChristenUnie en GroenLinks vragen de minister van I&W om zo snel mogelijk in overleg te treden met de Duitse overheid om de veiligheid voor de kust te verzekeren.

Ook de Duitse kustwacht moet grote containerschepen gaan waarschuwen om te voorkomen dat ze bij hoge golven en stormachtig weer de route boven de Waddeneilanden nemen. Nederland en Duitsland moeten samen gaan werken aan een noodverordening die deze vaarroute afsluit.

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie):
‘De Nederlandse kustwacht waarschuwt schepen die onderweg zijn naar Duitsland zodat schepen de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden niet gebruiken. Het is onduidelijk of de Duitse kustwacht ook dergelijke waarschuwingen uitdoet naar schepen vanuit Duitse havens naar Nederlandse wateren varen.
Als schepen uit oostelijke richting gewoon doorvaren, loopt onze kust onverminderd gevaar. Nederland moet nu snel samen met Duitsland werken aan een noodverordening om deze route te sluiten bij gevaarlijke weersomstandigheden en hoge golven.
We moeten maatregelen nemen die nodig zijn voor de veiligheid van onze kust, de bescherming van de Wadden en het voorkomen van een nieuwe milieuramp.’

Suzanne Kröger (GroenLinks):
‘We moeten te allen tijde voorkomen dat de kwetsbare natuur in de Wadden wordt aangetast door overboord geslagen containers. Als je dan weet dat er storm komt dan moet je daar naar handelen. Daarom wil GroenLinks dat de minister vandaag nog met Duitsland overlegt hoe we de Wadden kunnen beschermen tijdens de storm komend weekend.’

Datum: 13 februari 2020
Auteur: Christenunie - J. Troost
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: