MENU
Symposium Netwerk Vredestichters met Bert Reins

Symposium Netwerk Vredestichters met Bert Reins

06 maa

De invloed van spanning en conflict op je geest, ziel en lichaam. Dat is de titel van het Symposium dat Netwerk Vredestichters organiseert op vrijdag 3 April 2020 in De Lichtboog, Kruisboog 22, in Houten. Orthopedagoog en mentor Bert Reinds begint direct met passie inzichten te delen zodra we het over zijn inleiding op het symposium van Netwerk Vredestichters hebben.

Balans
Leven in harmonie met God, jezelf en de ander. Welk (gelovig) mens wil dat niet? Het spreekt over de balans tussen zorgdragen voor jezelf en van betekenis zijn voor de ander. De werkelijkheid van het leven laat zien dat die balans niet een vanzelfsprekendheid is.
De gebrokenheid heeft velen uit balans gebracht: mannen en vrouwen die met zichzelf in onmin leven, de verbinding met de ander vermijden en vervreemd zijn geraakt van God.

Om weer in balans te komen en te blijven is zorg en aandacht nodig op alle gebieden: het geestelijke, psychische en het fysieke van de mens. De mens is in die zin een (gesloten) systeem. Als hij op één gebied uit balans raakt, werkt dat door op de andere gebieden. Bijvoorbeeld opgekropte boosheid heeft een implosieve uitwerking. Het ‘vreet’ energie, het gaat in je lijf zitten.

Bert Reinds
Tijdens het symposium willen wij op verschillende manieren aandacht geven aan die gebieden, nadenken over de samenhang tussen die gebieden en wat dat van de zorgdrager vraagt.

Orthopedagoog en mentor Bert Reinds begint direct met passie inzichten te delen zodra we het over zijn inleiding op het symposium van Netwerk Vredestichters hebben. 'Relationele zaken worden veelal op inhoudelijk vlak uitgevochten en zonder wederkerigheid. Gemeenteleden en -leiders reageren vaak uit angst om ingepakt te worden.' Uitspraken die vragen om nadere uitleg.

Dat zal Bert graag geven op vrijdag 3 april in Houten. Telefonisch had hij al direct toegezegd mee te willen werken. Want als coach komt hij in veel situaties tegen dat mensen elkaar niet durven aanspreken als het spannend is. Zowel in gezinnen, bedrijven en kerken.
De kerk lijkt soms wel een peuterspeelzaal, vindt Reinds. Peuters spelen niet zozeer met elkaar, maar tegelijk. En wat ze als ze iets samen hebben is het ruzie, omdat de een speelt op de plek of met het speelgoed dat de ander graag wil. 'Ik chargeer het, maar bij gedoe zie ik wel trekjes van dit soort onvolwassen gedrag.'
Tijdens het symposium zal een spannende casus centraal staan. Als inleiding daarop spreekt Bert Reinds, en tijdens het verloop van de casus zal hij laten zien waar ons gedrag samenwerking en verzoening in de weg staat.

Programma
09:00: Inloop
09:30: Opening
09:50: Inleiding door Bert Reinds
10:20: Stadium 1 en 2 van de Casus
12:30: Gezamenlijke Lunch
13:15: Stadium 3 en 4 van de Casus
14:45 - 15:00: Afsluiting

Voor wie is de dag?
Deze dag is voor leiders binnen kerken en organisaties en diegene die op een ander manier leiding geven aan mensen. Ook voor professionals die zich verder willen bekwamen op dit gebied is dit seminar zeer geschikt. Het is toepasbaar voor kerk, kring, team, werkgroep, klas, gezin, familie en elke ander plek waar mensen samen komen en/of samenwerken.

spannende casus
Dit jaar staat op het symposium een spannende casus centraal. Bert Reinds start met een introductie van het thema. Na een inleiding op de casus gaan we er in vier stadia mee aan de slag. Samen actief bezig zijn om te leren herkennen hoe een issue in een kerkenraad/oudstenteam effect heeft op geest, ziel en lichaam van betrokkenen. In de vier stadia komt het verloop van onder andere een kerkeraads-/oudstenraadsvergadering en een gemeentevergadering aan bod. Elk stadium sluiten we af met een korte reflectie en 'lessons learned'. In het laatste deel gaan we meemaken hoe de situatie beter had kunnen worden aangepakt.

Uit evaluaties van vorige symposia blijkt dat het toepassen van aangereikte principes en inzichten hoog scoort. Vandaar deze nieuwe aanpak, waar we als team erg naar uitzien. Onze gastdeskundige, orthopedagoog/coach Bert Reinds, Eddy de Pender en Gerard van der Schee zullen de reflecties doen.

We zijn blij dat Bert Reinds vanuit zijn expertise zal spreken over hoe mensen acteren, reageren en kunnen leren van de interactie tussen geest, ziel en lichaam.

'Om gezond en volwassen in een conflict te kunnen staan is zorg en aandacht nodig voor drie aspecten van ons mens-zijn: het geestelijke, psychische en het fysieke. De mens is in die zin een (gesloten) systeem; als het op één gebied uit balans raakt, werkt dat door op de andere gebieden. Bijvoorbeeld opgekropte boosheid heeft een implosieve uitwerking. Het ‘vreet’ energie, het gaat in je lijf zitten. En als je daar geen geestelijk houvast en kader voor hebt, reageer je als vat vol onrust.'

Ben je mediator, vredestichter, oudste, kerkenraadslid, voorganger, leidinggevende en geïnteresseerd om beter te kunnen reageren bij spanning en heftige situaties: meld je aan!

Datum: 6 maart 2020
Auteur: Netwerk Vredestichters - Gerard van der Schee
Foto: Videostill - Youtube
Website: http://www.vredestichters.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

4 augustus 2011 Roergangers in de kerk

Meer nieuws: