MENU
Inspiratiedag NEM over het gat in onze theologie met Oscar Lohuis

Inspiratiedag NEM over het gat in onze theologie met Oscar Lohuis

01 maa

Op zaterdag 7 maart organiseert Near East Ministry een inspiratiedag met als thema: Ďhet gat in onze theologieí. Sprekers zijn Kees Lavooij, Oscar Lohuis en Bjorn Lous. Locatie: Het Menorah-gebouw op het terrein van Near East Ministry bij Voorthuizen (Voorthuizerweg 5, Nijkerk).

De NEM heeft oog voor de bijzondere positie van IsraŽl in Gods Heilsplan. NEM: Het valt ons op dat IsraŽl in de loop van de eeuwen nauwelijks een plaats heeft gekregen in de christelijke theologie. Als er al aandacht was voor IsraŽl dan was het vaak vanuit de vervangingsgedachte: de kerk is in de plaats van IsraŽl gekomen. We hebben dus eigenlijk een gat in onze theologie. En dat heeft grote gevolgen. Afeef Halasah, een Jordaanse voorganger die directeur is van AFTA (Arabs for the Arabs) zei hier ooit over:

ďIsraŽl heeft een speciale plaats in Gods Koninkrijk en het is onmogelijk dat je het Evangelie van het Koninkrijk verkondigt zonder het verlossende doel van IsraŽl te begrijpen. God heeft een plan voor de planeet Aarde: ĎUw Koninkrijk kome en Uw wil geschiede op aarde zoals ook in de hemelí. Het is mogelijk dat je het Evangelie van verlossing preekt en niet het Evangelie van het Koninkrijk. Echter, je kunt geen inwoner van het Koninkrijk worden zonder Zijn Koninkrijk te begrijpen. En je kunt het alleen maar begrijpen als je de roeping van IsraŽl en haar verlossingsdoel begrijpt.Ē

Alle reden dus om na te denken over het Ďgat in onze theologieí en wat we zouden kunnen doen om dat gat te dichten. Een completere theologie geeft een completer perspectief op het leven en op het lijden, het geeft een completere toekomstverwachting. Vele dingen vallen op hun plek en je komt ook zelf meer op je plek. Denk met ons mee tijdens onze Inspiratiedag van zaterdag 7 maart aanstaande over de vraag hoe we het gat in onze theologie gaan dichten.

Sprekers:
Ds. Kees Lavooij is predikant binnen de PKN en dient op dit moment de Hervormde Gemeente van Vaassen. Hij is lid van de werkgroep IsraŽl van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Ds. Lavooij is al heel lang bezig met het thema IsraŽl. Tijdens een lezing naar aanleiding van de presentatie van het boek ĎMeervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen rond kerk, IsraŽl en Palestijnení zei hij onder andere:
ďWij, de christelijke gemeente, leven onder een bedekking, een bedekking, waarin wij geen goed zicht op Jezus Christus hebben en die bedekking wordt alleen maar weggenomen als wij zicht krijgen en willen krijgen op het Joodse volk zoals dat in de traditie van het rabbijnse Jodendom, het synagogale Jodendom gestalte gekregen heeft in de wereld gedurende de laatste twintig eeuwen en ook na 1948 gestalte krijgt in het land IsraŽl.Ē

Oscar Lohuis is een voor de NEM bekende spreker. Hij spreekt en preekt op veel plaatsen in het land. Over Ďhet gat in onze theologieí zegt hij: ĎWanneer christenen het over Joden en over IsraŽl hebben, is vaak het enige wat zij daarover vinden dat de Joden zich moeten bekeren en tot geloof in Jezus moeten komen. Zij beseffen niet dat christenen zich ook moeten bekeren van hun hoogmoedige houding ten opzichte van IsraŽl. Eeuwenlang heeft de kerk gedacht dat zij nu het nieuwe, geestelijke IsraŽl was geworden en dat de uitverkiezing van IsraŽl voorbij was gegaan sinds Christus. Dat is niet wat de Bijbel leert. Op dit gebied is er opnieuw een reformatie in de leer, in het denken en in het handelen van de kerk nodig. Bekering van hoogmoed ten opzichte van IsraŽl.í

Bjorn Lous is Ďoud-Baanbrekerí en inmiddels vier jaar bestuurslid bij de ĎJules Isaac Stichtingí met bijzondere aandacht voor jongeren. Het doel van de stichting is om de ontwikkeling te bevorderen van een volwaardige christelijke theologie die werkelijk vrij is van vervangingsdenken. Zulke vervangingstheologie staat voor het idee dat de kerk de plaats van het volk IsraŽl zou hebben ingenomen. Veel theologie vertoont helaas nog steeds sporen van vervangingsdenken. Dit denken staat op gespannen voet met het getuigenis van de Bijbel en heeft eeuwenlang grote schade aangericht voor de kerk en voor het Joodse volk. Wij geloven dat het te boven komen van dit denken tot ongekend grote zegen zal leiden voor de Kerk, voor IsraŽl en ook voor de volken.

Praktische informatie op een rij
zaterdag 7 maart 10:00 Ė 15:30
Locatie: Het Menorah-gebouw op het terrein van Near East Ministry bij Voorthuizen (Voorthuizerweg 5, Nijkerk). (let op nieuwe rondweg)
Kosten: Ä15,-

9:30 Ė inloop voor koffie/thee ontmoeting)
10.00 Ė start
12:30 Ė lunch: neem zelf een lunchpakket mee, wij zorgen voor soep en drinken
13:30 Ė start middagprogramma
15:30 Ė afsluiting

Voor informatie en vragen kun je mailen naar evenementen@neareastministry.nl
Aanmelden kan tot 6 maart via het formulier op de website van de NEM; voor een goede organisatie is het prettig als je je op tijd aanmeld.

Datum: 1 maart 2020
Auteur: NEM
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.nemnieuws.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: