MENU
Kalf

Kalf

14 maa

COLUMN - Mozes is nog steeds op de berg Sinaï. Hij hoort de laatste dingen die over de Ontmoetingstent, de Tabernakel, gaan. Over het zilver dat afgedragen moet worden voor de dagelijkse dienst, het wasbekken, de zalfolie, het reukwerk, en de kunstenaars die het voortouw moeten gaan nemen bij het maken van al die onderdelen.

En bij dat alles moet de sabbat, de rustdag, in acht genomen worden. Zelfs als het gaat om het maken van al die heilige voorwerpen. Met twee stenen tafels gaat Mozes de berg af, maar het is niet plezierig wat hij daar beneden aantreft…

Het verhaal is bekend. Het is een dieptepunt in de geschiedenis van Israël. Het volk heeft - nota bene onder leiding van Aäron - een kalf gemaakt, dat de plaats van God heeft ingenomen. Al het moois dat Mozes bij God heeft gezien, lijkt in één klap ‘verdampt’ te zijn. En de kostbare platen, door Gods vinger beschreven, worden door Mozes aan gruzelementen gegooid. Wat er van het visioen overblijft, is een simpele tent die buiten het kamp wordt opgericht, waar alleen Mozes de ontmoeting met God zoekt. Het volk kijkt toe…

Al wekenlang domineert het coronavirus het nieuws en worden alle andere gebeurtenissen naar de achtergrond verdrongen. Israël nam proactief vergaande maatregelen. ‘De ophaalbrug werd ingetrokken’: wie het land ook maar binnenkomt, gaat veertien dagen in quarantaine. Het toerisme verkeert in een soort ‘vrije val’. En ook werden - net zoals in Nederland - bijeenkomsten van meer dan 100 mensen in de ban gedaan. Messiaanse gemeenten vinden verschillende oplossingen: bijeenkomen in kleine groepen, meerdere kleine samenkomsten per sjabbat, of gelovigen voorzien van livestream diensten.

Een opmerkelijke ontwikkeling is er ook: De Israëlische premier Netanyahu riep donderdag op tot de vorming van een noodregering om de toenemende crisis met betrekking tot het virus het hoofd te kunnen bieden, wat een mogelijke uitweg biedt uit de impasse die het politieke systeem het afgelopen jaar heeft verlamd. Zijn rivaal Gantz reageerde: ‘In het licht van de huidige situatie zijn we bereid om de totstandkoming te bespreken van een brede nationale noodregering die het hele land vertegenwoordigt’. President Rivlin deelde mee dat hij elk initiatief dat tot een zo spoedig mogelijke vorming van een regering leidt, verwelkomt en benadrukte dat ‘zijn deur open staat’. Brengt de virusnood het land tot eenheid? (World Israel News)

Afgelopen dinsdag werd door de Joodse gemeenschap wereldwijd ‘Poeriem’ gevierd, het feest dat we in het bijbelboek Esther tegenkomen, waarbij de Joden door de nood gedreven baden en vastten om een uitweg, toen de moordlustige plannen van Jodenhater Haman - een belangrijk man binnen het toenmalige Perzische rijk - bekend werden. Het regime van het Perzië van nu, Iran, staat even vijandig tegenover de Joden in Israël. Roshan Salih, een journalist van Press TV - het officiële Engelstalige nieuwsmedium van Teheran - werd op internet gehekeld toen hij had getwitterd: ‘Ik loop liever risico vanwege het coronavirus dan dat ik ooit een Israëlisch vaccin zou toedienen’. De Zionistische Federatie van Groot-Brittannië en Ierland reageerde: ‘Je bent al besmet met een virus. Het heet haat.’ (United with Israel)

Mozes doet intussen op de berg Sinaï voorbede voor zijn volk. Hij wil nog liever dat hijzelf ‘uit Gods boek wordt gewist’, dan dat zijn volk verloren gaat. Letterlijk staat er dat hij ‘de zachtheid van de Eeuwige’ zoekt. En hij vindt ontferming en vergeving. Maar beneden aan de berg moet er wel orde op zaken gesteld worden, de boel is al te zeer uit de hand gelopen. Er vallen zo’n drieduizend doden… Heftig! De ernst dringt tot het volk door. Ze doen hun sieraden af. Alles ligt stil. En daar, aan de rand van het kamp, staat die ontmoetingstent, waar Mozes met Hem spreekt…

Ook in ons Nederland ligt alles even stil. Geen wedstrijden, concerten en op veel plaatsen geen samenkomsten… Tijd voor bezinning en ontmoeting met de God van Israël? De Zoon die Hij stuurde, ging nog een stap verder en gaf zijn leven voor het behoud van zijn volk, én van ieder die op Hem vertrouwt. Toen hieuw Mozes twee stenen tafels zoals de eerste; hij beklom vroeg in de morgen de berg Sinaï, zoals de Eeuwige hem geboden had, en nam de twee stenen tafels in zijn hand. En de Eeuwige daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de naam van de Eeuwige uit. (Exodus 34:4-7).

Sybe de Vos

Column op basis van Exodus 30:11-34:35 naar de wekelijkse synagogale lezing en de actualiteit. Afbeelding: Kalf: Sybe de Vos.
© Sybe de Vos | 14 maart 2020.

Datum: 14 maart 2020
Auteur: Sybe de Vos
Foto: © Sybe de Vos
Website: http://www.sjoeal.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

21 maart 2020 Een droom wordt werkelijkheid
7 maart 2020 Menora
29 februari 2020 Woning
22 februari 2020 Dienaar
15 februari 2020 Rokende Berg

Meer nieuws: