MENU
Van Pasen naar Pinksteren

Van Pasen naar Pinksteren

10 apr

Pasen gaat over een gebeurtenis zo’n tweeduizend jaar geleden. In Israël kreeg een onschuldige Man de doodstraf. Maar deze Man stond op uit het graf: Pasen. Veertig dagen later ging Hij op wonderlijke wijze naar de hemel: Hemelvaart. Tien dagen later was het feest in Jeruzalem: Pinksteren. Maar waarom gebeurde dit allemaal?

Waarom Pasen
Pasen gaat over Jezus Christus. Hij is in het begin van onze jaartelling in Israël geboren. Hij kwam vanuit de hemel als mens op aarde. Er was een breuk ontstaan in de relatie tussen God en ons, omdat wij, mensen, geen gezag boven ons duldden. We wilden zelf god zijn. De gevolgen waren enorm: de dood deed zijn intrede op aarde, en mensen waren voor eeuwig gescheiden van God. Maar gelukkig gaf God een mogelijkheid voor herstel. Daarvoor moest iemand de straf van de mensen overnemen. Zijn Zoon, Jezus Christus, nam vrijwillig onze plaats in en droeg Gods oordeel over onze zonden toen Hij stierf aan een kruis. Na drie dagen werd Hij weer levend, Hij stond op uit het graf. Daaraan denken we met Pasen. Wie in Hem gelooft, krijgt een nieuw leven, dat altijd doorgaat. Wat een geweldig geschenk! God gaf Zijn Zoon voor ons. Waarom? Omdat Hij ons liefheeft.

Terug naar de hemel
Veertig dagen na Pasen gebeurde er iets heel bijzonders. Jezus ging terug naar de hemel. Daaraan denken we op Hemelvaartsdag. In de Bijbel lezen we hierover: ‘Jezus nam Zijn elf volgelingen mee naar de Olijfberg. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. Hierna zagen zij hoe Hij omhoogging in de lucht, tot een wolk Hem aan het gezicht onttrok. Terwijl Hij van hen wegging en zij naar de hemel staarden, stonden er plotseling twee mannen bij hen in witte kleren. Zij zeiden: “Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal net zo terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”
De volgelingen van Jezus keerden met grote vreugde terug naar Jeruzalem.’

De kracht van de Geest
Met Pinksteren denken we aan de komst van de Heilige Geest. Voordat Jezus terugging naar de hemel, had Hij Zijn volgelingen beloofd: ‘Als Ik wegga, zal Ik jullie een Trooster sturen, de Geest van de Waarheid.’
De Bijbel vertelt daarover: ‘Op de Pinksterdag waren de volgelingen van Jezus allemaal bij elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak. Het vulde het hele huis waar zij zaten. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek. Het verdeelde zich en daalde op ieder van hen neer. En zij werden allemaal vervuld met de Heilige Geest.’
***
De Heilige Geest bracht de volgelingen van Jezus alles in herinnering wat Hij had gezegd. Zij schreven het op, zodat wij het kunnen lezen in de Bijbel. De Heilige Geest geeft ook kracht en moed om Jezus Christus na te volgen en anderen over Hem te vertellen.

Nieuw leven
- God heeft alles gemaakt: de aarde, dieren, mensen... alles was prachtig. Er was geen ziekte, geen dood. God had een relatie met de mensen.
- Maar de eerste mensen, Adam en Eva, werden ongehoorzaam aan God. Vanaf dat moment was de relatie tussen God en mensen verbroken.
- Ruzie, eenzaamheid, ziekte en dood zijn de gevolgen. Zonder God is er geen werkelijk leven. Ook ik leef gescheiden van God. Dat komt door mijn verkeerde daden (‘zonden’ noemt de Bijbel dat). Als ik sterf, blijf ik ver van God vandaan.
- Uit liefde zorgde God voor een oplossing. Zijn Zoon, Jezus Christus, stierf aan een kruis. Hij droeg mijn straf. Na drie dagen stond Hij op uit de dood (Pasen). Na veertig dagen ging Hij terug naar de hemel (Hemelvaart).
- Als ik geloof dat Jezus voor mijn zonden is gestorven en ik Hem aanneem als Redder, krijg ik een relatie met God. Ik word Zijn kind! De Heilige Geest komt in mij wonen (Pinksteren).
- Nu is mijn nieuwe leven begonnen! Ik kan met God praten (bidden). In de Bijbel, Zijn boek, lees ik wat Hij zegt.
- Dit nieuwe leven blijft. Als ik sterf, zal ik bij God zijn in de hemel.

God had de wereld zo lief dat Hij Zijn
enige Zoon heeft gegeven, opdat
iedereen die in Hem gelooft niet
verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft. (Johannes 3:16)

Datum: 10 april 2020
Auteur: Redactie christelijknieuws
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.leven.nu

Dit artikel delen:

Meer nieuws: