MENU
Hulp voor migrantenkinderen in Griekenland

Hulp voor migrantenkinderen in Griekenland

07 mei

Het kabinet gaat Griekenland helpen om migrantenkinderen uit opvangkampen op eilanden te verplaatsen naar het Griekse vasteland. Er wordt een meerjarig ondersteuningsprogramma ontwikkeld, waarbij ook voogdijinstelling Nidos betrokken is. Nederland neemt geen alleenstaande minderjarige migranten over.

De situatie op de Griekse eilanden is aangrijpend, schrijnend en risicovol. Als het coronavirus in de kampen toeslaat, zal dit waarschijnlijk in korte tijd leiden tot veel besmettingen. Het is daarom goed dat Nederland Griekenland helpt om de druk op de opvangkampen te verlichten en het virus in te dammen. De kwetsbaarste migranten dienen daarom het eerst te worden verplaatst naar het Griekse vasteland. Als onomstotelijk sprake is van weeskinderen, kan de SGP zich voorstellen dat een aantal van hen wordt overgeplaatst naar andere Europese landen, waaronder Nederland.

Tegelijkertijd blijft het nodig om tot structurele oplossingen te komen. Mensensmokkel- en handel moeten keihard worden bestreden. Nederland moet Griekenland intensief ondersteunen bij de grensbewaking en de asielprocedure. Het moet eerder duidelijk worden of een asielverzoek terecht is of niet. Afgewezen migranten gaan vanuit Griekenland zo snel mogelijk terug naar hun thuisland. Ook hierbij kan Nederland helpen.

Nederland en Griekenland gaan samenwerken bij de opvang van minderjarige vreemdelingen
Nederland en Griekenland gaan samenwerken om de opvang en bescherming van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Griekenland te verbeteren. De samenwerking bestaat uit het opzetten en versterken van een Grieks voogdijprogramma, het opvangen van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland, en het begeleiden van alleenstaande minderjarigen na hun asielprocedure. Dat hebben staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) en haar Griekse ambtsgenoot Giorgos Koumoutsakos afgesproken, zo schrijft ze donderdag aan de Tweede Kamer.

Nederland gaat Griekenland gedurende drie jaar ondersteunen met het verder opzetten en versterken van een voogdijsysteem voor minderjarige asielzoekers. Griekenland heeft aangegeven graag gebruik te willen maken van Nederlandse expertise en trainers voor het opzetten van een trainingsprogramma voor de trainers van voogden. In Nederland heeft stichting NIDOS die expertise in huis. Een voogd zorgt voor het welzijn en de bescherming van de minderjarige tijdens en na de asielprocedure, en is daarmee cruciaal voor een alleenstaande minderjarige.

Opvangvoorzieningen
Daarnaast worden op korte termijn 48 alleenstaande minderjarigen ondergebracht in door Nederland gefinancierde opvangvoorzieningen op het Griekse vaste land. Die 48 plekken blijven drie jaar beschikbaar, waardoor in totaal zeker 500 alleenstaande minderjarigen in Griekenland geholpen kunnen worden. De kinderen krijgen in de voorzieningen psycho-sociale zorg, onderwijs, gezondheidszorg, juridische bijstand en andere vormen van hulp die vereist zijn voor hun welzijn en ontwikkeling.

4 miljoen
In totaal trekt Broekers-Knol 3,5 tot 4 miljoen euro uit voor het project voor een periode van drie jaar. Volgens staatssecretaris Broekers-Knol komt deze vorm van ondersteuning niet alleen tegemoet aan de acute behoeften van minderjarige asielzoekers op korte termijn, namelijk veiligheid en zorg, maar biedt deze de kinderen ook op langere termijn een maximale kans op integratie in een samenleving waar zij aan hun toekomst kunnen bouwen.

Geen herplaatsing
Het Nederlandse kabinet is niet voor een tijdelijke oplossing voor de situatie op de Griekse eilanden, zoals de ad hoc herplaatsing van alleenstaande minderjarigen vanuit Griekenland naar Nederland. Nederland zet in op structurele verbeteringen in Griekenland van de opvang, het versnellen van asielprocedures en het bevorderen van terugkeer.

Datum: 7 mei 2020
Auteur: SGP - Rijksoverheid
Foto: Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: