MENU
Geef niet op

Geef niet op

24 mei

Christenen worden geacht niet te zondigen. Maar als we zondigen, moeten we niet opgeven. David had gezondigd en nu betaalde hij voor zijn zonde! Hij had de zaden van zonde gezaaid en nu oogstte hij de verschrikkelijke gevolgen. Maar hij gaf niet op.

Laten we dit nooit vergeten: al zouden onze vrienden ons verlaten en al zou de vijand ons aanvallen, God geeft het nooit op met Zijn kinderen. David zei: ‘Mijn geliefden en mijn vrienden staan afzijdig van mijn plaag, zij die nauw aan mij verwant zijn, blijven van verre staan’ (Psalm 38:12). Soms wanneer we de Heere ongehoorzaam zijn geweest, zijn zelfs onze beste vrienden en meest geliefde familieleden ons niet tot hulp. Misschien schamen we ons om hun te vertellen wat er is gebeurd. En als ze het wél weten, mijden ze ons vaak.

Als wij zondigen, wil de vijand ons bevechten. Hij wacht altijd op een gelegenheid. ‘Wie mij naar het leven staan, spannen valstrikken’ (vs. 13). Je zou denken dat wanneer wij eenmaal zijn bezweken voor de verleiding, de duivel ons verder wel met rust zou laten. Nee, hij weet dat wij zwak en ontmoedigd zijn, dus spant hij zelfs nog meer valstrikken voor ons.

Maar God ziet het hart. ‘Heere, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen.’ Hij hoort ook je geroep. ‘Maar op U, heere, hoop ik; Ú zult verhoren [of: horen], Heere, mijn God!’ (vs. 16). Wat zal God horen? Hij zal ons gebed van belijdenis en berouw horen. ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Joh. 1:9). In Zijn bestuur moet God ons wel laten oogsten wat wij zaaien. Maar in Zijn genade vergeeft en reinigt Hij ons. De gevolgen van de zonde oogsten is één ding, Zijn oordeel over de zonde ondergaan is iets heel anders. Geef niet op als je bent gestruikeld en gevallen. God ziet je hart en hoort je roepen. Hij zal je vergeven en herstellen.

Hoewel God wil dat wij de gevolgen van onze zonde oogsten, houdt Hij van ons en verlangt Hij ernaar om ons te herstellen in de gemeenschap met Hem. Laat niet toe dat de satan jou van Gods genade berooft. God vergeeft, reinigt en herstelt. Ben je gestruikeld? Belijd je zonde en bekeer je. Hij is getrouw om te vergeven.

Warren Wiersbe
Dr. Warren W. Wiersbe is een internationaal bekend Bijbelleraar en een voormalig voorganger van de Moody Church in Chicago. Hij is tien jaar verbonden geweest aan het radiowerk vanBack to the Bible, eerst als Bijbelleraar en later als algemeen directeur. Dr. Wiersbe heeft meer dan 160 boeken geschreven. Hij en zijn vrouw Betty wonen in Lincoln, Nebraska, USA.

Met vriendelijke toestemming overgenomen uit:
365 dagen Leven uit de Psalmen - Dagboek - Een bron van inspiratie, troost en kracht, Warren W. Wiersbe, paperback, 368 pag., € 19,95, ISBN 978-94-9223-416-2, uitgave van Grace Publishing House

Datum: 24 mei 2020
Auteur: Warren Wiersbe
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen - Israel
Website: http://www.gracepublishinghouse.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

27 september 2020 Waar vertrouwen we op
20 september 2020 Het volmaakte Woord
13 september 2020 Kijk vooruit
6 september 2020 God is nabij
30 augustus 2020 Op Zijn tijd

Meer nieuws:

Weglopen
26 jul

Weglopen meer