MENU
Tjerk van Dijk: Versterk de kleine kringen in Corona-tijd

Tjerk van Dijk: Versterk de kleine kringen in Corona-tijd

02 okt

De missie van Nederland Zoekt ligt heel dicht bij het hart van Tjerk van Dijk. Hij vertelt graag waarom: Ik ben pas later in mijn leven tot geloof gekomen en wilde me graag gaan inzetten voor de kerk. Ik kreeg de kans om een huiskerk te starten in een achterstandswijk. Dit heeft me enorm geholpen om te leren leven als christen.

Ik mocht deel zijn van een hechte gemeenschap waarin het normaal was dat mensen tot geloof kwamen. Dát was voor mij het christelijke leven. De lessen die ik leerde, wilde ik graag aan andere mensen doorgeven. Daarom ben ik nu al jaren betrokken bij Nederland Zoekt, sinds een jaar als directeur van deze stichting.

De slogan van Nederland Zoekt is: ‘geloven dichtbij huis’. Het leven rond de eettafel is volgens mij de kern van de kerk. Daar leer je in het dagelijks leven luisteren naar God, liefhebben en vergeven, betrokken zijn op de buurt. Daar vindt navolging van Jezus plaats.

Wat me zo aanspreekt in bij Nederland Zoekt is dat
we kerken concreet helpen om - naast de zondagse
eredienst - kringen te vormen die de verbinding
kunnen maken naar de maatschappij.


Onze missie is dat in elke wijk, dorp en stad, groepen ontstaan waar mensen van alle achtergronden het evangelie kunnen proeven en ervaren. We inspireren en helpen christenen om dit vorm te geven. Iedere gelovige draagt bij om het evangelie uit te dragen. Samen kunnen we het goede nieuws uitleven en laten horen.

Corona-tijd
In deze tijd van corona wil Nederland Zoekt haar ervaring ten dienste stellen aan de kerken. We zien deze crisisperiode niet alleen als bedreiging, maar ook als een kans voor kerken om op een nieuwe manier aanwezig te zijn in de maatschappij. Juist in deze tijd ontdekken mensen de waarde van gemeenschap. Dit hart van kerk-zijn wordt niet geboden in het kijken naar een online kerkdienst. Waar gelovigen gewend zijn om verbinding te ervaren in de zondagse eredienst, gaat nu veel kracht uit van kleine kringen. Deze groepen kunnen inmiddels weer bij elkaar komen. Dat is uitdagend, ook vanuit een missionair perspectief. Hoe pak je dit aan op een manier die gelovigen met elkaar verbindt en niet-gelovigen aantrekt en nieuwsgierig maakt naar wie God is?

We zien deze crisisperiode niet alleen als bedreiging,
maar ook als een kans voor kerken om op een nieuwe
manier aanwezig te zijn in de maatschappij.


Binnenkort publiceren we als Nederland Zoekt een white paper waarin we uitleggen wat we kunnen bieden. We komen alvast met aanbevelingen waar iedereen mee aan de slag kan. Is er interesse voor verdieping, dan biedt Nederland Zoekt webinars. Ook is er ruimte voor coaching op maat via Nederland Zoekt of partnerorganisaties.

Over Nederland Zoekt
Nederland zoekt heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld op twee gebieden:
Het ontwikkelen en aanbieden van een 3D-traject. In dit traject leren teams de principes en tools om als kleine groep kerk te zijn in hun eigen context.
Kerken die het 3D-traject hebben doorlopen (en andere geïnteresseerden) kunnen onderdeel worden van het 3D-netwerk. Deelnemers aan dit landelijke netwerk ontmoeten elkaar en hebben contact om elkaar te bemoedigen en van elkaar te leren.

Bij Nederland Zoekt gaan we voor duurzaamheid. Met de volgende drie pijlers willen we voorkomen dat we bezig zijn met projecten en vervallen in activisme. Wij gaan voor duurzaamheid door:
1 - te werken vanuit navolging in het dagelijks leven (en niet vanuit activiteiten)
2 - samen te luisteren naar Gods stem en van daaruit plannen maken
3 - te bouwen aan gemeenschap, die wordt ervaren als een uitgebreide familie

Samen sterk
Het corona virus is een bedreiging. Tegelijk liggen er nu kansen voor ons als gelovigen om het goede nieuws van God zichtbaar te maken in Nederland. Wat Nederland Zoekt betreft is het niet alleen “Samen sterk tegen corona”. Maar ook: Samen sterk voor kleine kringen waar mensen zich verbonden voelen met elkaar en met God. Wie weet kunnen we juist nu in onze steden, wijken en dorpen een zaadje planten dat na de crisis uit kan groeien tot een grote stevige boom.

Datum: 2 oktober 2020
Auteur: Nederland Zoekt
Foto: Nederland Zoekt
Website: http://www.nederlandzoekt.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: