MENU
Beschermd door een schaduw

Beschermd door een schaduw

14 jun

Wanneer wij ons vertrouwen op Jezus Christus gesteld hebben en in gemeenschap leven met Hem, bezitten we alles wat we nodig hebben voor ons leven en voor onze dienst. Toen je gered werd, werd je opnieuw geboren, in Christus tot volmaaktheid gebracht. Toen de Heilige Geest in je kwam wonen, kwam Hij om je de volheid van leven te geven in Jezus Christus.

Psalm 36 geeft aan dat wanneer wij wandelen in de Heere en Hem willen dienen, wij Zijn bescherming genieten. ‘Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels’

(vs. 8). David spreekt over de tabernakel, over de vleugels van de cherubs in het heilige der heiligen. Wat vreemd is het dat de veiligste plek ter wereld onder een schaduw is! Als we in het heilige der heiligen leven, in gemeenschap met God en onder Zijn vleugels, dan hebben we Zijn bescherming.

In vers 9 verandert David het beeld. Hij zegt dat wij Gods verzadiging genieten: ‘Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven.’ Onze Heere beschermt ons niet alleen, maar Hij onderhoudt en verzadigt ons ook. Een rivier stroomt constant en is toch altijd hetzelfde. God is altijd Dezelfde, en toch wil Hij ons voortdurend nieuwe zegeningen geven. Een rivier staat bekend om zijn kracht en overvloed. Zo is God ook. ‘Want bij U is de bron van het leven’ (vs. 10). Wij drinken niet bij een rivier, zodat we weer dorst krijgen. Wij hebben altijd die bron van levend water binnen in ons.

Wij genieten ook Zijn leiding. ‘In Uw licht zien wij het licht’ (vs. 10). Wat kun je je nog meer wensen? In Jezus Christus bezit je alles wat je nodig hebt. Zorg ervoor dat je leeft onder de schaduw van Zijn vleugels.

Gods barmhartigheid rekent af met je menselijke zwakheden. Als die je misleiden of je kwetsbaar maken, beschermt Hij op goddelijke wijze. Je hebt de belofte van Zijn zorg. Hij beschermt, verzadigt en leidt. Is je leven heilig en aanvaardbaar voor Hem? Vertrouw jezelf toe aan Gods zorg en rust onder de schaduw van Zijn vleugels. ‘De heere is goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen’ (Ps. 147:11).

Warren Wiersbe
Dr. Warren W. Wiersbe is een internationaal bekend Bijbelleraar en een voormalig voorganger van de Moody Church in Chicago. Hij is tien jaar verbonden geweest aan het radiowerk vanBack to the Bible, eerst als Bijbelleraar en later als algemeen directeur. Dr. Wiersbe heeft meer dan 160 boeken geschreven. Hij en zijn vrouw Betty wonen in Lincoln, Nebraska, USA.

Met vriendelijke toestemming overgenomen uit:
365 dagen Leven uit de Psalmen - Dagboek - Een bron van inspiratie, troost en kracht, Warren W. Wiersbe, paperback, 368 pag., € 19,95, ISBN 978-94-9223-416-2, uitgave van Grace Publishing House

Datum: 14 juni 2020
Auteur: Warren Wiersbe
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.gracepublishinghouse.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

22 november 2020 De storm doorstaan
15 november 2020 Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat
8 november 2020 Waarom zwijgt God
1 november 2020 Als een berg
25 oktober 2020 Gelukkige oogsters

Meer nieuws: