MENU
Corona toont behoefte aan vrijwillige kracht in de samenleving

Corona toont behoefte aan vrijwillige kracht in de samenleving

09 jun

De stijging van vrijwillige inzet via Present in de afgelopen jaren toont de behoefte aan een professionele brug tussen hulpaanbod en hulpvraag. Directeur Pieter Cnossen: “De coronacrisis legt eens en te meer bloot dat we in Nederland veel helpende handen en luisterende oren hebben als het er op aankomt.

De grote uitdaging is vooral om ze te verbinden met de hulpvraag. We moeten zorgen dat het vrijwillige aanbod niet verdampt omdat we helpers te lang laten wachten.” Nieuw dit jaar is ook de Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren die tot veel nieuwe initiatieven heeft geleid.

In 2019 zette een recordaantal van 48.500 vrijwilligers zich in via Present. De 11.000 projecten betekenden 185.000 uur vrijwillige inzet vanuit de samenleving. In 2018 kwamen er 43.500 vrijwilligers via Present in actie via zo'n 8.000 projecten. In 2017 waren dat zo’n 38.000 vrijwilligers in ruim 6.900 projecten.

Vooral opnieuw het aantal nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers als de diversiteit in activiteiten valt op. Naar schatting deed 47% van al deze vrijwilligers voor het eerst vrijwilligerswerk via Present vaak ook voor nieuwere vormen zoals zomerpakketten en maatjestrajecten. Cnossen: “Vooral nieuwe vrijwilligers zijn voor ons een belangrijke indicatie omdat we iedereen in Nederland willen bereiken en betrekken bij het omzien naar elkaar" Vrijwel alle lokale stichtingen zien een toename van het aantal nieuwe vrijwilligers dat zich aanmeldt. Veel hulp via Present komt ten goede aan mensen met een beperkt sociaal netwerk, slechte gezondheid en onvoldoende financiële middelen om zelf verandering te brengen in de ontstane situatie. Mensen met een verstandelijk, psychische of lichamelijke beperking, eenoudergezinnen en thuiswonende ouderen vormden de grootste groepen hulpontvangers.

Keerzijde: geen budget om vrijwilligers in samenleving te benutten
Ondanks de mooie cijfers geeft 57% van de coördinatoren aan de werkdruk te hoog te vinden. Er ligt te veel werk en er is te weinig financiële capaciteit en er zijn te weinig vaste vrijwilligers om alles op te pakken. Dat is erg jammer aangezien er veel vrijwillig aanbod is en een betaalde coördinator al gauw 500 nieuwe vrijwilligers op de been weet te brengen. Pieter Cnossen: “We zijn er gepast trots op dat jaar in jaar uit de Present methode (lokale professionals die in afstemming met hulpverleners vrijwilligers koppelen aan hulpontvangers) zich blijft bewijzen. Tegelijkertijd groeien de budgetten om dit mogelijk te maken niet mee.Integendeel: daardoor dreigt het aanwezige vrijwillige (sociale) kapitaal niet ingezet te worden terwijl de kosten van vereenzaming, verwaarlozing en uit huis zettingen vele malen groter zijn.”

Veel waardering door zorgverleners
"Mooi is te zien dat zorgverleners in grote overeenstemming aangeven het werk van Present essentieel voor hun werk te vinden. Wij hebben steeds minder tijd voor de primaire zorg van onze cliënten en lang niet iedereen heeft een mantelzorger. Present ontlast ons niet alleen met extra vrijwilligers maar ook om namens ons projecten te bedenken en volledig te begeleiden” aldus één van de vele hulpverleners waarmee dagelijks wordt samengewerkt. Belangrijke reden voor de stijging van de vrijwilligers is dan ook dat veel vrijwilligers bij Present zich gewaardeerd en zinvol ingezet voelen zo blijkt uit de jaarlijkse monitor. Pieter Cnossen: “We geloven in verbinding. Die gaat bij ons voor het klaren van de klus. Daarom investeren we in de kwaliteit van de ontmoeting en de gelijkwaardigheid in projecten. Dat levert niet alleen winnaars maar vooral ook een follow up-actie op”.

Maatschappelijke diensttijd verlengd: 'van PlayStation naar rollator'
Dankzij de goede resultaten in 2019 is de toekenning voor het maatschappelijke diensttijd (MDT) traject verlengd. Deze MDT is een overheidsprogramma waarin jongeren tussen de 15 en 27 jaar worden uitgedaagd via een traineeship een vrijwillige bijdrage te leveren aan de maatschappij. Present is één van de grootste aanbieders die opnieuw geselecteerd is en biedt deze aan onder de noemer Jong Present. Directeur Pieter Cnossen: “Afgelopen jaar hebben we bewezen dat we jongeren achter hun PlayStation vandaan wisten te krijgen om tijd door te brengen met hun medemensen in een verzorgingshuis of in de daklozenopvang. Levensveranderende ontmoetingen organiseren is ons werk. Daarom is deze nieuwe toekenning volledig terecht.”

Stichting Present
Stichting Present is sinds 2005 een landelijke vrijwilligersorganisatie met een netwerk van 74 zelfstandige lokale stichtingen. De Present coördinatoren motiveren en faciliteren op lokaal niveau talloze nederlanders om zich minimaal een keer vrijwillig in te zetten en realiseren zo extra nieuwe vrijwillige kracht in de samenleving. Vrijwilligerswerk waarbij ontmoeting en uitwisseling tussen hele verschillende doelgroepen centraal staan. In nauwe samenwerking met professionele zorg- en welzijnsinstellingen brengen ze de hulpvragen in kaart zodat het vrijwilligerswerk effectief aansluit bij het hulptraject. Dankzij deze unieke aanpak komen op jaarbasis meer dan 40.000 (vaak nieuwe) vrijwilligers in actie voor duizenden mensen met ontoereikende gezondheid, financiële middelen en zonder eigen netwerken.

Datum: 9 juni 2020
Auteur: Stichting Present
Foto: WWAV - Stichting Present - klusdag Zoetermeer
Website: http://www.presentnederland.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: