MENU
Antwoorden voor kinderen op hun moeilijkste vragen over de Bijbel

Antwoorden voor kinderen op hun moeilijkste vragen over de Bijbel

17 jun

Kinderen hebben altijd vragen – en in de serie 'Het antwoordenboek voor kids' geeft Ken Ham antwoord op een aantal van hun moeilijkste vragen over de Bijbel en het geloof. Onderwerpen in de boekjes: Schepping en zondeval; Dinosaurussen en de zondvloed; Zonde, redding en het leven als christen; De toren van Babel en de ijstijd en Evolutie en ‘miljoenen jaren’.

Ken Ham: Hoe meer ik ontdek over God onze oneindige Schepper en hoe langer ik Hem dien, hoe meer ik mij verwonder over Zijn grootheid. Als ik nadenk over het heelal dat God heeft geschapen, stem ik in met Davids uitroep in Psalm 145: ‘De Heere is groot en zeer te prijzen; Zijn grootheid is niet te doorgronden.’

De grootheid van God is werkelijk niet te doorgronden wanneer we nadenken over de schepping. In dit boekje wil ik op een voor kinderen begrijpelijke manier Bijbelse en wetenschappelijke antwoorden geven op vragen die zij hebben over Gods schepping en de zondeval van de mens.

Helaas heeft onze cultuur van vandaag zich in het algemeen afgewend van de waarheid van Gods Woord in Genesis. Zoals jullie weten, zegt de Bijbel heel duidelijk dat ouders verantwoordelijk zijn voor het onderwijzen van hun kinderen. Ik ben dankbaar dat ik, samen met jullie, kinderen mag leren om te geloven in Gods Woord, en ook om hun vertrouwen te stellen op onze Redder – de Schepper van het heelal – Jezus Christus.

Charles Spurgeon heeft eens gezegd: ‘De enige manier om het kaf uit de beker van het kind te houden, is door hem tot de rand toe te vullen met goede tarwe.’ We moeten consequent en doelbewust de ‘bekers’ van de kinderen vullen met de ‘goede tarwe’ van Gods kostbaar, heilig Woord.

Mijn gebed is dat deze boekjes het begin van een antwoord zal vormen op veel vragen waarmee jullie kinderen te maken krijgen, en wel op zo’n manier dat God daardoor de heerlijkheid, eer en kracht ontvangt die Hij zo waard is.

De volgende boekjes zijn verschenen
bij Grace Publishing House


Het antwoordenboek voor kids, deel 1 - Cindy Malott & Ken Ham
Gebonden, 48 pag., €7,95 ISBN 9789492234056
Het verhaal van de schepping en de hof van Eden is heel bekend. Kinderen hebben er veel vragen over, en dat geeft ons een mooie gelegenheid om belangrijke Bijbelse waarheden met hen te delen. In dit boekje worden hun vragen beantwoord op een manier die zelfs de jongste gelovige kan begrijpen. Vragen als:
- Hoe heeft God alles uit niets geschapen?
- Waarom liet God Adam namen geven aan de dieren?
- De slang praatte met Eva. Waarom kunnen slangen nu dan níét praten?
Meer informatie en bestellen: meer informatie

Het antwoordenboek voor kids, deel 2 - Cindy Malott & Ken Ham
Gebonden, 48 pag., €7,95 ISBN 9789492234063
Dinosaurussen zijn boeiende dieren, waar kinderen gewoon gek op zijn. En zelfs de jongste gelovige kent het Bijbelse verhaal van Noach en de ark. Ontdek in dit boekje hoe je een aantal heel interessante vragen van kinderen kunt beantwoorden over dinosaurussen en de ark van Noach. Vragen als:
- Hoe pasten alle dinosaurussen in de ark?
- Hoe zorgde Noach ervoor dat de dieren elkaar niet opaten?
- Waar bleef al het water na de zondvloed?
Meer informatie en bestellen: meer informatie

Het antwoordenboek voor kids, deel 3 - Cindy Malott & Ken Ham
Gebonden, 48 pag., €7,95 ISBN 9789492234414
22 vragen van kinderen over zonde, redding en het leven als christen
De Bijbel maakt ons duidelijk wat zonde is, hoe we gered kunnen worden door Christus, en hoe we een leven kunnen leiden dat tot eer is van God, onze Schepper. Vanaf het moment dat Adam en Eva er in de hof van Eden voor kozen om God ongehoorzaam te zijn, hebben mensen vragen over zonde, redding en het leven als christen. Vragen als:
- Hoe zal de hemel eruitzien?
- Waarom laat God slechteriken soms winnen?
- Wat betekent ‘opnieuw geboren’ worden?
- Waarom voorkomt God niet dat ik ziek word of verdriet krijg?
Meer informatie en bestellen: meer informatie

Het antwoordenboek voor kids, deel 4 - Bodie Hodge & Ken Ham
Gebonden, 48 pag., €7,95 ISBN 9789492234421
22 vragen van kinderen over de toren van Babel en de ijstijd
Kinderen kennen misschien het Bijbelse verhaal van de toren van Babel, maar bij deze gebeurtenis gaat het om veel meer dan alleen de verwarring van talen. En ze hebben vast weleens gehoord over de ijstijd, maar misschien begrijpen ze daar niet veel van. Dit boekje geeft antwoord op vragen als:
- Hoe hoog was de toren van Babel?
- In welke periode werd de toren van Babel gebouwd?
- Wat is de ijstijd?
- Hoe ontstaat een ijstijd?
Meer informatie en bestellen: meer informatie

Het antwoordenboek voor kids, deel 5 - Ken Ham
Gebonden, 48 pag., €7,95 ISBN 9789492234438
22 vragen van kinderen over evolutie en ‘miljoenen jaren’
Het lijkt tegenwoordig wel alsof de evolutieleer overal is, zelfs in de kerk. Dit boekje geeft antwoord op vragen van kinderen over evolutie en het idee van ‘miljoenen jaren’. Vragen als:
- Wie is er op het idee van evolutie gekomen?
- Hoe oud zijn de aarde en het heelal?
- Waren de continenten vroeger met elkaar verbonden?
- Hoe kwamen mensen op het idee dat we ons ontwikkeld hebben uit vissen, kikkers en ‘aapmensen’?
Meer informatie en bestellen: meer informatie

Datum: 17 juni 2020
Auteur: Redactie Christelijknieuws
Foto: Grace Publishing House
Website: http://www.gracepublishinghouse.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

22 november 2020 De storm doorstaan
15 november 2020 Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat
8 november 2020 Waarom zwijgt God
1 november 2020 Als een berg
25 oktober 2020 Gelukkige oogsters

Meer nieuws: