MENU
Amir Tsarfati: We kunnen ervoor kiezen om God wel of niet te aanbidden

Amir Tsarfati: We kunnen ervoor kiezen om God wel of niet te aanbidden

23 jun

VIDEO Amir Tsarfati: 'Als God ons ertoe heeft gebracht Hem te aanbidden, betekent dat, dat Hij wil dat mensen Hem aanbidden, in geest en in waarheid. Hoe kan iemand God aanbidden vanuit zijn hart? Om Hem in geest en waarheid te aanbidden, moeten we een vrije wil hebben.

God heeft ons allemaal een vrije wil gegeven. Met andere woorden, we kunnen ervoor kiezen om Hem te aanbidden of niet, Hem lief te hebben of niet, Hem te accepteren of niet. En als we het accepteren en liefhebben en aanbidden, is dat omdat we ervoor gekozen hebben. En dat is wat we de ware aanbidding noemen.'




Het leven zit vol met keuzes (sommige belangrijker dan andere), en we maken allemaal elke dag keuzes. Sommigen zullen kiezen wat of waar te eten en die keuze zal uren op hen van invloed zijn. Anderen zullen kiezen waar ze hun vakantie zullen doorbrengen, en hun keuze zal dagen of zelfs weken invloed op hen hebben. Weer anderen zullen een carriŤrepad kiezen en die keuze zal hun leven beÔnvloeden. Elke persoon heeft een reeks keuzes die specifiek zijn voor hun eigen voorkeuren en antipathieŽn, smaken en verlangens, maar er is ťťn keuze die voor iedereen geldt:

Jozua 24:15
Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: ůf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, ůf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!

Jezus zei in MatteŁs 12:30 dat een persoon voor of tegen Hem is. En in de context van Joshua's verklaring betekent dit dat we Hem dienen of andere goden dienen, en dit is een kwestie van keuze. Deze keuze onderscheidt zich echter van alle andere, omdat de resultaten van deze keuze niet zijn zoals het kiezen van een maaltijd of waar u op vakantie gaat. Dit is een keuze waar de eeuwigheid door te brengen.

Maar omdat we de allerbelangrijkste keuze hebben gemaakt om voor de Heer te zijn en niet tegen Hem, zijn er andere keuzes die we elke dag moeten maken, waaronder de keuze om Hem in geest en waarheid te aanbidden.

Johannes 4: 23-24
Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

Het Griekse woord voor aanbidding is interessant. Het betekent letterlijk "de hand kussen". Het idee is duidelijk dat men de superioriteit van een ander erkent. Het is niet de handeling van het kussen van de hand die de volledige betekenis geeft, maar eerder de houding die daarvoor nodig is. Het woord betekent ook "neerknielen ter ere of onderwerping". Vaak, wanneer we de term "aanbidding" horen, verandert ons denken in zingen, misschien zelfs liederen zingen in de kerk voor een preek. De ware betekenis van aanbidding is om voor en in onderworpenheid aan God neer te knielen.

Aanbidding is een manier van leven, de keuze gemaakt om Christus als Redder te accepteren en de vergeving van zonden te ervaren. We zouden kunnen zeggen dat God degenen zoekt die voor Hem zullen leven. En degenen die ervoor kiezen om dat te doen, moeten dat doen door de Geest.

2 Kronieken 16: 9a
Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.

Zijn de ogen van de Heer niet heen en weer over de hele aarde hetzelfde als zoeken? Het antwoord is duidelijk ja, en het hart dat loyaal aan Hem is, zal zich manifesteren in aanbidding, buigen voor en onderworpen worden aan God die onze kracht is.

Onder alle bizarre dingen die in onze wereld gebeuren, zien we sommigen die buigen voor andere mensen als een daad van onderwerping. Toch zouden Sadrach, Meshach en Abed-Nego niet willen buigen voor het standbeeld van Nebukadnezar. We weten dat duizenden christenen de marteldood stierven omdat ze niet 'de knie wilden buigen' voor Caesar.

Openbaring 22: 8-9
En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God.

Er is er maar ťťn die het waard is om voorover te buigen en onszelf te onderwerpen in aanbidding, en het is God! We buigen niet voor mannen omdat het iets zegt over degene die eerder werd gebogen en het uitdrukt dat ze het waard zijn om eerder te worden neergeslagen en zich te onderwerpen. Dit is iets dat alleen God waard is.

Wat geweldig om te weten dat God aanbidders zoekt om Zichzelf sterk namens hen te laten zien. Zijn ogen dwalen over de aarde op zoek naar aanbidders om te versterken. Laten we ons denken niet beperken wanneer we het woord aanbidding horen tot songteksten op muziek die God verheffen en eren. Dit is iets wonderbaarlijks en zou waarschijnlijk beter worden omschreven als lof. Maar laten we ervoor kiezen om te leven in onderwerping aan Zijn wil, plannen en doelen voor ons leven wetende dat Hij ons wil versterken als we dat doen.

Filippenzen 2: 9-11
Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader

Op een dag zal elke knie voor Christus buigen en belijden dat Hij de Heer is tot eer van God de Vader. Degenen die ervoor kiezen om dit nu te doen, zullen het leven leiden van een aanbidder die door God wordt gesterkt. Degenen die dat niet doen, zullen die zegeningen missen, maar zullen uiteindelijk toch voor Hem buigen en Hem als Heer belijden.

God waakt over Zijn aanbidders en zegent hen met Zijn kracht. Kies ervoor om vandaag een aanbidder te zijn. We kunnen soms een slechte maaltijd kiezen of zelfs de verkeerde keuze maken voor een vakantiebestemming, maar een aanbidder van God zijn is een keuze waar je nooit spijt van zult krijgen.

Kom spoedig, Here Jezus.

Lees meer over dit onderwerp op de website van Amir Tsarfati: beholdisrael.org via de link onderaan dit item.

Amir Tsarfati
Amir Tsarfati werd geboren in IsraŽl en heeft daar het grootste deel van zijn leven gewoond. Sinds hij zijn verplichte dienst bij de Israelische Defensietroepen vervulde, is hij doorgegaan als majoor in de IDF Reserve. Amir is de afgelopen twintig jaar een gids in IsraŽl geweest en diende als chef-gids van Sar El Tours en CEO van Sar El Tours and Conferences. In 2001 werd hij oprichter en president van Behold Israel - een organisatie zonder winstoogmerk die wereldwijd realtime toegang biedt tot betrouwbare nieuwsbronnen en informatie over IsraŽl vanuit de krachtige context van bijbelse geschiedenis en profetie.

Amir is getrouwd met Miriam en samen hebben ze vier kinderen. Zijn huis kijkt uit over de vallei van Megiddo (Armageddon), wat een constante herinnering is aan de oproep die de Heer hem heeft opgelegd om vanuit de Bijbel te onderwijzen wat Gods plannen zijn voor het einde der tijden.

Datum: 23 juni 2020
Auteur: Amir Tsarfati
Website: http://www.beholdisrael.org

Dit artikel delen:

Meer nieuws: