MENU
Wekelijkse update van Amir Tsarfati

Wekelijkse update van Amir Tsarfati

27 jun

Amir Tsarfati: Met verbazing kijk ik naar de gebeurtenissen in de westerse wereld met zo'n wetteloosheid en chaos. Ik werd eraan herinnerd dat hoewel we een hemels staatsburgerschap hebben, het simpele feit dat we nog steeds hier op aarde zijn, om een ​duidelijke reden is: God heeft veel volk in deze stad.

Terwijl Paulus in Korinthe was, werd hij vervolgd door zowel zijn eigen volk (de joden) als de ontaarde samenleving van Griekse en Romeinse culturen die heidens, zondig, wellustig en trots waren. Hij kon niet geloven dat zijn eigen joodse broers en zussen de boodschap niet wilden accepteren die eerst aan hen moest worden gepredikt.

Handelingen 18: 5-11
En nadat Silas en TimotheŁs uit MacedoniŽ gekomen waren, werd Paulus er door de Geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: Uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein; vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere; en velen van de KorinthiŽrs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar een jaar en zes maanden en gaf in hun midden onderwijs in het Woord van God.

Ik weet zeker dat velen van jullie heidense gelovigen vandaag hetzelfde voelen. Je ziet een blinde, corrupte wereld en een generatie millennials die trots, arrogant en beledigend zijn.

Ik wil je aanmoedigen om sterk te blijven. Niemand van ons maakt een fractie door van wat Paulus heeft meegemaakt. We leven een veel comfortabeler leven en we hebben een veel gemakkelijker middel om het goede nieuws te delen. Er is ťťn ding dat niet kan veranderen: we moeten gehoorzamen! Paul bleef in Korinthe ondanks het ongemak dat hij ervoer. Hij hield niet zo van deze plek. Hij bleef langer dan hij wilde omdat 'gehoorzaamheid beter is dan opoffering!'

Het groeiende conflict in AziŽ tussen India en China doet me denken dat deze twee reuzen bezig zullen zijn met hun eigen conflict, terwijl de westerse wereld naar chaos zal verschuiven die de opkomst van de antichrist nodig zal maken.

De IsraŽlische annexatie van de Jordaanvallei wordt ergens in de eerste helft van juli verwacht. Net als bij de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, werpt de evangelische christelijke lobby in het Congres veel vruchten af:

Meer dan 100 huisrepublikeinen spraken hun steun uit voor het besluit van de IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu om verder te gaan met de annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever. Een brief ondertekend door 109 wetgevers van de GOP zei dat ze van mening zijn dat "IsraŽl het recht heeft om soevereine beslissingen te nemen onafhankelijk van druk van buitenaf" en dat de leiders van het land het recht hebben om vooruit te gaan om zijn nationale veiligheidsbelangen te beschermen.

President Trump en zijn team zullen deze kwesties binnenkort bespreken en ik vermoed dat er groen licht zal worden gegeven voor een gedeeltelijke annexatie (namelijk alleen de Jordaanvallei op dit punt, met uitzondering van de westnetten in Judea en Samaria).

JordaniŽ en Egypte zullen protesteren, maar niets meer dan dat. Ze hebben ons meer nodig dan de Palestijnen. Egypte wordt op twee fronten met een groeiend gevaar geconfronteerd. In het zuiden dreigt de voltooiing van de Grand Ethiopian Renaissance Dam de waterinname van de Egyptische boer uit de Nijl met 50% te verminderen. En in het westen is de anarchie in LibiŽ die wordt veroorzaakt door de Moslimbroederschap, die wordt gefinancierd door de Turkse sultan Erdogan, overgegaan in TunesiŽ en mogelijk ook Egypte. Egypte kan de enige stabiele vrede en grens die het momenteel heeft (hun grens met IsraŽl) niet riskeren.

De situatie in Zuid-SyriŽ laat zien dat de burgeroorlog nog lang niet voorbij is. De gevechten vinden nu plaats tussen het sjiitische deel van Assads leger en de soennitische kant. De aanval die een bus met Syrische soldaten opblies, waarbij meer dan vijftien en bijna veertig gewonden vielen, was het werk van Hezbollah. Dit betekent dat Iran betrokken is, wat de Jordaanse monarch bezorgd zou moeten maken.

Saoedi-ArabiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten zijn 'officieel' tegen de annexatie, maar ze waarderen de samenwerking met IsraŽl en zullen deze niet stoppen, ook al zijn er enkele politieke verschillen. Een paar dagen geleden kondigde de minister van Buitenlandse Zaken van de VAE aan dat hoewel er enkele politieke verschillen zijn met IsraŽl, zoals de Palestijnse kwestie, andere diplomatieke betrekkingen nog steeds van groot belang zijn. Hij zei: 'Kan ik een politiek meningsverschil met IsraŽl hebben, maar tegelijkertijd proberen andere delen van de relatie te overbruggen? Ik denk dat ik kan. Ik denk dat dat fundamenteel is waar we zijn. '

De verdeelde EU onderneemt geen praktische stappen tegen IsraŽl omdat verschillende van haar leden, zoals Oostenrijk, TsjechiŽ, Hongarije en anderen tegen anti-IsraŽl beleid. De EU kan geen sancties opleggen zonder eenparigheid van stemmen.

IsraŽl ervaart een toenemend aantal gevallen van COVID-19. Hoe dan ook, bijna de hele economie, met uitzondering van internationale reizen, is nu open. We hebben de specifieke delen van de uitbraak geÔdentificeerd en deze worden geÔsoleerd. Veel van deze nieuwe gevallen zijn asymptomatisch; daarom worden de ziekenhuizen niet overstroomd en ligt het totale aantal gevallen waarvoor IC-beddeb nodig zijn nog steeds onder de 30. Tot dusver ligt het dodental van het virus rond de 300, wat als laag wordt beschouwd, hoewel het nog steeds jammer is.

Een paar dagen geleden gaf ik een update over het Midden-Oosten met de nadruk op De comeback van het communisme. Ik merk een toenemend verlangen naar deze mislukte utopie. Het is zo triest om overal ter wereld onwetendheid te zien als het gaat om de vruchten van het communisme. Bijna 100 miljoen mensen zijn gedood door communistische regimes in Rusland, China, Cuba, Venezuela, Vietnam en Noord-Korea. Het is raadselachtig om het verlangen naar zo'n slechte leer te zien die God verlaat en de individuele dromen, talenten en de noodzaak van hard werken elimineert.

Het lijdt geen twijfel dat de komende verkiezingen in Amerika de meest cruciale ooit zijn. Er is een dunne lijn tussen volledige chaos en anarchie en recht en orde. Gebed is meer dan ooit nodig! Dit is de reden waarom wij als bediening een wekelijkse gebedsbijeenkomst op Zoom zijn begonnen waar mensen over de hele wereld bij ons kunnen komen voor een uur voorbede, smeekbede en dankzegging!

Onze Q & A-sessies op Zoom gaan heel goed. Tot dusver hebben we dit evenement georganiseerd in de Filipijnen, India, Zuid-Afrika, het VK en Canada. Dit weekend zijn AustraliŽ en Nieuw-Zeeland aan de beurt.

De tweewekelijkse Q & A op Facebook live met pastor Barry Stagner gaat ook goed. We hebben duizenden mensen die het live bekijken op Facebook en nog veel meer later op YouTube.

Vandaag organiseer ik een live bijbelstudie over De twee getuigen in het boek Openbaring. Het onderwijs zal live op Facebook staan en kort daarna op YouTube worden geplaatst.

Volgende week ben ik weg van huis en kantoor om een bepaalde behandeling te ondergaan, dus Pastor Mike en Pastor Barry Stagner zullen voor mij invullen en onze wekelijkse update voor het Midden-Oosten geven. Ik weet zeker dat jullie er allemaal door gezegend zullen worden!

1 Tessalonicenzen 5: 16-25
Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieŽn niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons.

In afwachting van zijn terugkeer,

Lees meer over dit onderwerp op de website van Amir Tsarfati: beholdisrael.org via de link onderaan dit item.

Amir Tsarfati
Amir Tsarfati werd geboren in IsraŽl en heeft daar het grootste deel van zijn leven gewoond. Sinds hij zijn verplichte dienst bij de Israelische Defensietroepen vervulde, is hij doorgegaan als majoor in de IDF Reserve. Amir is de afgelopen twintig jaar een gids in IsraŽl geweest en diende als chef-gids van Sar El Tours en CEO van Sar El Tours and Conferences. In 2001 werd hij oprichter en president van Behold Israel - een organisatie zonder winstoogmerk die wereldwijd realtime toegang biedt tot betrouwbare nieuwsbronnen en informatie over IsraŽl vanuit de krachtige context van bijbelse geschiedenis en profetie.

Amir is getrouwd met Miriam en samen hebben ze vier kinderen. Zijn huis kijkt uit over de vallei van Megiddo (Armageddon), wat een constante herinnering is aan de oproep die de Heer hem heeft opgelegd om vanuit de Bijbel te onderwijzen wat Gods plannen zijn voor het einde der tijden.

Datum: 27 juni 2020
Auteur: Amir Tsarfati
Website: http://www.beholdisrael.org

Dit artikel delen:

Meer nieuws:

Weglopen
26 jul

Weglopen meer