MENU
Update vanuit Galilea in Israel van Amir Tsarfari

Update vanuit Galilea in Israel van Amir Tsarfari

03 jul

Zoals ik bijna elk jaar heb gedaan, heb ik vrij genomen voor een detox, zodat ik gezond kan blijven. Ik geef er de voorkeur aan om tijd en middelen te besteden aan preventieve maatregelen, in plaats van te moeten reageren op gezondheidsproblemen wanneer deze zich voordoen. Door tijdelijk te stoppen met maaltijden, koffie en werk, kan ik veel van mijn focus op de belangrijkste gebieden in het leven en de bediening herwinnen.

Als we kijken naar de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, Europa, Amerika, China, India en elders met COVID-19, met een nieuw mogelijk type varkensgriep, wereldwijde economische ineenstorting, oorlogen en geruchten over oorlogen, wetteloosheid en nog veel meer; dan concludeer ik dat deze ontwikkelingen allemaal een goede indicator zijn voor de snelle opkomst van de antichrist. Daarom moeten wij als kerk klaar zijn voor onze opname die aan zijn machtsstijging voorafgaat:

2 Thessalonicenzen 2: 7-10
Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.

Ik sta versteld hoe de dagen waarin we leven deze verzen weerspiegelen. We zien overal om ons heen wetteloosheid. En een echte gelovige kan de ongekende bewegingen van satanische en duivelse activiteiten voelen die achter de schermen plaatsvindt.

Ik denk vaak aan de apostel Paulus en zijn ongelooflijke levenservaring als Jood weg van het land IsraŽl. Hij werd toen een volgeling van Christus en een 'wereldreiziger' omwille van het evangelie onder het Romeinse rijk. Hij moet zoveel gruweldaden hebben gezien en zoveel pijn hebben gevoeld. Hij moet zoveel goddeloosheid, wetteloosheid hebben gezien en getuige zijn geweest van grote weerstand tegen het evangelie. Hij moet zich verschrikkelijk gevoeld hebben toen hij dat vers schreef, wetende dat mensen helaas de liefde voor de waarheid zullen verwerpen die hen kan redden. Hij heeft zoveel geleden. Fysieke uitdagingen waren hem niet vreemd:

2 KorintiŽrs 4: 7-12
Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u.

Deze verbazingwekkende woorden klinken de laatste tijd in mijn oren. Mensen denken dat vertrouwen op een opname vůůr de verdrukking een drang is om uit de werkelijkheid te ontsnappen. Nee dat is het niet! Paulus leed toen net zoveel als veel gelovigen vandaag de dag lijden.

Jezus zei in Johannes 16:33
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

De grote troost die we vandaag hebben, is dat ongeacht hoe moeilijk de tijden zijn die we doormaken, de beperkende kracht van de met de Heilige Geest vervulde gelovigen niet zal toestaan dat alles uit elkaar valt en zelfs de wetteloze in de weg staat om te worden geopenbaard.

Bid als nooit tevoren! Ga stemmen op bijbelse waarden en zit niet thuis! Verspreid het evangelie zoveel mogelijk. En onthoud altijd:

Romeinen 8:18
... het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Een enorme explosie in Iran
IsraŽl blijft stil, ook al stonden we waarschijnlijk achter het grote evenement dat plaatsvond in de nacht van donderdag op vrijdag van vorige week. Een enorme explosie vond plaats in Parchin, Iran, naast een militaire locatie in de stad.

De militaire locatie in Parchin is door de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) gebruikt om ballistische raketten te testen. Westerse analisten denken dat de locatie bestaat uit een enorm ondergronds tunnelcomplex voor het testen en produceren van raketten. De site is ook gekoppeld aan het nucleaire project van Iran.
De gasopslag bevindt zich in de buurt van wat analisten omschrijven als de Iraanse Khojir-raketfaciliteit. Het in Washington gevestigde Centrum voor Strategische en Internationale Studies identificeerde Khojir als de "locatie van talrijke tunnels, waarvan sommige worden verdacht van gebruik voor wapenassemblage". Grote industriŽle gebouwen op de locatie, zichtbaar vanaf satellietfoto's, suggereren ook dat er raketten worden geassembleerd.

Satellietfoto's van het gebied op zaterdag, gelegen op ongeveer 20 kilometer (12,5 mijl) ten oosten van het centrum van Teheran, toonden honderden meters verkoold struikgewas dat niet te zien was in beelden van het gebied die in de weken voorafgaand aan het incident waren genomen.

De gepensioneerde kolonel van het Britse leger, Richard Kemp, tweette: "Volgens zijn bronnen werd de explosie in de oostelijke bergen van Iran veroorzaakt door een cyberaanval die de faciliteit op zichzelf richtte en de Iraanse S vernietigdehahab langeafstandsraketten opgeslagen in het Khojir-tunnelbasiscomplex en in de productiefaciliteit voor vaste brandstoffen. Ē

Het is geen verrassing, want de cyberoorlog tussen Iran en IsraŽl is lang geleden begonnen. In de maand april bereikte het echter een nieuw hoogtepunt, aangezien Iraanse cyberaanvallen er bijna voor zorgden dat gevaarlijke hoeveelheden chloor werden toegevoegd aan het openbare drinkwatersysteem van IsraŽl.

Annexatie van Jordaanvallei
Afgezien van de gebruikelijke Turkse betrokkenheid bij de regio, ging de afgelopen week meer over het inzicht van de Palestijnen dat de annexatie van de Jordaanvallei zal plaatsvinden en dat ze er niets aan kunnen doen.
De Libanese munt blijft dalen en Hezbollah krijgt de schuld van de vreselijke situatie in het land. De Amerikaanse ambassadeur in Libanon maakte heel duidelijk dat Libanon geen internationale hulp ontvangt, tenzij de door Iran gefinancierde terreurorganisatie wordt ontwapend.

Hetzelfde verhaal herhaalt zich bijna in Irak. De nieuwe premier heeft zijn speciale troepen samen met Amerikaanse agenten bevolen verschillende Iraanse milities te arresteren. Dit bracht de IraniŽrs in verlegenheid. Hij begrijpt van de Amerikanen en Europeanen dat, tenzij hij de volledige controle over zijn grensovergangen en de groene zone van zijn hoofdstad overneemt, er geen buitenlandse investeerders naar Irak zullen komen. Dit zijn indirecte aanvallen op de Iraanse invloed in de regio.

Voeg daarbij de 'Caesar-sancties', die zware sancties oplegt aan iedereen die het regime van Assad in SyriŽ helpt en je snapt het: de Iraanse droom van een sjiitische halve maan van Teheran naar de Middellandse Zee wordt aangevallen door de VS!

Trump
Toen COVID-19 en de raciale rellen president Trump er niet van weerhielden om door te gaan met zijn beleid, werd een nieuw konijn uit de hoed getoverd. Na enkele jaren geen verband te hebben gevonden tussen Rusland en president Trump, slaagde de New York Times er niet in de tragische dood van drie mariniers te verbinden met een Russische premie-operatie. Waarom zou iemand de rapportage van CNN en de NYT vertrouwen nadat ze zo lang zo verkeerd waren geweest over de Russische hoax?

Ik denk dat zolang we hier zijn, de vijand hard zal vechten om zowel Trump als Netanyahu te verwijderen. Ze zijn misschien alleen politici, maar ze spelen een belangrijke rol in hoe God de laatste dagen in en voor IsraŽl werkt.
Dit zijn donkere dagen, maar we mogen de moed niet verliezen. We moeten sterk staan en niet toestaan dat de geest van de antichrist ons neerslaat!
Binnenkort, ja heel binnenkort, gaan we de koning zien!
Nogmaals bedankt voor je vele gebeden en genereuze financiŽle steun!
In afwachting van zijn terugkeer,

Amir Tsarfati

Datum: 3 juli 2020
Auteur: Amir Tsarfati
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.beholdisrael.org

Dit artikel delen:

Meer nieuws: