MENU
Vijf vragen aan ZOA over noodhulp

Vijf vragen aan ZOA over noodhulp

25 jul

In deze wereld vol conflicten, onrecht en natuurrampen wil ZOA er samen met jou zijn voor onze naasten in nood. Dat doen ze door langdurige betrokkenheid, van noodhulp tot wederopbouw. Maar wat is nou precies noodhulp? Ze stelden vijf vragen hierover aan de noodhulpmedewerker Hielke Zantema.

1. Wat verstaan we eigenlijk onder noodhulp?
Met noodhulp wil ZOA mensen helpen die lijden door een gewapend conflict of een natuurramp. Vaak is de hulp in het begin gericht op het verstrekken van voedsel, water en sanitair, en onderdak.

De laatste jaren geven we steeds vaker bonnen of vouchers, waarvan mensen zelf iets kunnen kopen. Op deze manier kunnen mensen zelf bepalen welke hulp ze krijgen. Voor de een kan dat voedsel zijn, terwijl de ander juist medicijnen of een nieuw dak nodig heeft. Wanneer dit niet mogelijk is, omdat er bijvoorbeeld helemaal geen voedsel op de markt is, delen we hulppakketten uit met voedsel of noodzakelijke spullen.

2. Hoe bepaalt ZOA waar noodhulp verleend moet worden?
Stel je voor dat er een ramp gebeurt in een land waar ZOA nog niet werkt. Dan komt meteen het noodhulpteam met de directie van ZOA bij elkaar en bespreken kortgezegd de volgende vragen: Zijn er ook (lokale) partners waar we mee samen kunnen werken? Hebben we de middelen en capaciteit om een bijdrage te leveren aan de hulpverlening? Kunnen we de belofte van noodhulp en wederopbouw waar maken richting diegene die getroffen zijn? Zijn er voldoende fondsen beschikbaar? Na deze afwegingen wordt een besluit gemaakt of en hoe ZOA ingrijpt.

3. Als er een grote natuurramp plaatsvindt, hoe snel kan ZOA op locatie zijn voor het verlenen van hulp?
Afhankelijk van de omvang van de ramp kan dit binnen 72 uur. Vaak wordt het pas na een tijdje duidelijk hoe groot een ramp écht is.

4. Zijn er ook plaatsen in de wereld waar ZOA niet kan helpen?
Die zijn er zeker. De nood in de wereld is groot en het aantal vluchtelingen wereldwijd neemt elk jaar verder toe. We kunnen helaas niet iedereen helpen, maar proberen er te zijn voor de meest kwetsbaren. We zijn daarom ook dankbaar dat we er kunnen zijn in de meest complexe landen ter wereld.

5. Hoelang blijft ZOA in een land noodhulp verlenen?
Dat hangt ook heel erg af van de situatie. Een aantal landen verkeren soms al decennia tussen noodhulp en wederopbouw in, vaak door langslepende conflicten en steeds weer terugkerende rampen. In andere landen, die incidenteel worden getroffen door een acute ramp zoals een tyfoon, aardbeving of tsunami zijn we, gemiddeld gesproken tussen de drie en vijf jaar aanwezig. In het eerste half jaar helpen we met de acute nood, door bijvoorbeeld te zorgen voor voedsel, water en onderdak. Daarna helpen we met de wederopbouw en willen we mensen helpen weer op eigen benen te staan

Datum: 25 juli 2020
Auteur: ZOA - Hielke Zantema
Foto: ZOA
Website: http://www.zoa.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: