MENU
Wie regeert de wereld

Wie regeert de wereld

09 aug

De humanist zingt: ‘Eer zij de mens in de hoge.’ En soms lijkt het alsof de mens zegeviert en God faalt. Je herinnert je vast wel de slogan die jaren geleden opgeld deed: ‘God is dood.’ Daarna besloten de filosofen dat God niet echt dood was; Hij was gewoon ziek en zwak en kon ook niet veel doen aan de narigheid in de wereld. Deze manier van denken begon in Genesis 3, toen de satan tegen Adam en Eva zei: ‘Waarom zou je een mens zijn? Je kunt als God worden.’ Diezelfde leugen beheerst tegenwoordig de wereld. De mens zegt: ‘Ik zal als God zijn.’

Maar de psalmist zegt ons dat de mens niet zal zegevieren. ‘De goddelozen keren terug, naar de hel toe, alle heidenvolken, die God vergeten’ (vs. 18). Vandaag de dag lijkt het alsof de mens succes behaalt: de waarheid voor altijd op het schavot, het kwaad voor altijd op de troon. Maar let op Davids gebed: ‘Sta op, heere, laat de sterveling zich niet sterk maken; (…) laat de naties weten dat zíj stervelingen zijn’ (vs. 20-21).

Als we de scepter uit Gods hand nemen, maken we er een puinhoop van. God bestuurt dit heelal, en Hij heeft ons onder Zijn gezag gesteld. Het woord dat David in vers 20 gebruikt voor de mens, betekent ‘fragiele mens, zwakke mens’. Het probleem van tegenwoordig is dat de mensen niet beseffen dat ze gewone stervelingen zijn; ze hebben zichzelf in de plaats gesteld van de Schepper. En zij aanbidden en dienen het schepsel in plaats van de Schepper. Maar het trieste is: wanneer mensen proberen God te zijn, worden ze niet God – ze worden dieren. Ze zinken lager dan mensen en gaan zich als beesten gedragen. Daarom is het tegenwoordig zo’n puinhoop in onze wereld.

Ik ben blij dat ik maar een zwak mens ben. Ik heb God nodig. Ik mag tot Hem komen en zeggen: ‘O Heere, geef me de kracht die ik nodig heb om vandaag Uw Naam te verheerlijken.’

Wij weten dat God soeverein is in Zijn universum. Zijn plannen zullen verwerkelijkt worden. We mogen ons vertrouwend onderwerpen aan Zijn gezag en rusten in Zijn liefde, wijsheid en kracht. Wij zijn zwak, maar God is onze kracht. Laat God de Koning van je leven zijn en verheerlijk Zijn Naam in alles wat je doet.

Warren Wiersbe
Dr. Warren W. Wiersbe (1929-2019) was een internationaal bekend Bijbelleraar en een voormalig voorganger van de Moody Church in Chicago. Hij is tien jaar verbonden geweest aan het radiowerk vanBack to the Bible, eerst als Bijbelleraar en later als algemeen directeur. Dr. Wiersbe heeft meer dan 160 boeken geschreven. Hij en zijn vrouw Betty wonen in Lincoln, Nebraska, USA.

Met vriendelijke toestemming overgenomen uit:
365 dagen Leven uit de Psalmen - Dagboek - Een bron van inspiratie, troost en kracht, Warren W. Wiersbe, paperback, 368 pag., € 19,95, ISBN 978-94-9223-416-2, uitgave van Grace Publishing House

Datum: 9 augustus 2020
Auteur: Warren Wiersbe
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.gracepublishinghouse.com

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

27 september 2020 Waar vertrouwen we op
20 september 2020 Het volmaakte Woord
13 september 2020 Kijk vooruit
6 september 2020 God is nabij
30 augustus 2020 Op Zijn tijd

Meer nieuws:

Weglopen
26 jul

Weglopen meer