MENU
De corona-crisis heeft de NEM hard geraakt

De corona-crisis heeft de NEM hard geraakt

05 aug

De corona-crisis heeft de NEM heel hard geraakt. De Reveilweken moesten worden afgelast en er kunnen voorlopig maar in zeer beperkte mate activiteiten op ons NEM-terrein worden georganiseerd. Ook is de verhuur van de gebouwen op een zeer laag pitje komen te staan. Verder liggen de uitzendingen naar het Midden-Oosten nog steeds stil. Dit alles zorgt voor een enorme terugval in onze inkomsten terwijl de kosten wel gewoon doorlopen.

We zijn heel dankbaar dat we de afgelopen tijd zoveel vet op de botten hebben weten op te bouwen dat deze tegenslagen niet meteen het einde van de NEM hoeven te betekenen. Dat geeft ons tijd voor het onderzoeken, ontwikkelen en opstarten van nieuwe initiatieven die in de huidige omstandigheden wel tot de mogelijkheden behoren. Toch ontkomen we niet aan een aantal, soms zeer pijnlijke, maatregelen.

Het meest pijnlijke besluit dat we moesten
nemen heeft te maken met het beheer van
het NEM-terrein.


Het meest pijnlijke besluit dat we moesten nemen heeft te maken met het beheer van het NEM-terrein. Vanwege de forse terugval in de inkomsten en de daardoor snel verslechterende financiŽle situatie gecombineerd met de onzekerheid over de toekomst van het NEM-centrum hebben we helaas moeten besluiten om de functie van beheerder op te heffen. In oktober wordt daarom het contract met onze beheerder beŽindigd, wat ingrijpende gevolgen heeft voor het hele gezin van Jeroen en Susan. Het beŽindigen van het contract heeft tot gevolg dat we binnenkort voor de meest basale onderhoudstaken, zoals grasmaaien, aangewezen zullen zijn op de inzet van vrijwilligers.

Het NEM-terrein en de gebouwen zijn al sinds vele jaren een steeds zwaardere last voor de NEM geworden. Het is nooit gelukt om de structurele verliezen die daarop geleden worden weg te werken, ondanks de vele pogingen die daartoe zijn gedaan. Inmiddels is een stuurgroep van deskundigen gestart om een plan voor de toekomst van het landgoed te ontwikkelen.

Het is op dit moment onzeker hoe de
Reveilweken er volgend jaar uit gaan zien.


Het is op dit moment onzeker hoe de Reveilweken er volgend jaar uit gaan zien. Het is nog maar de vraag of alle beperkingen vanwege COVID19 dan zullen zijn opgeheven. Als dat niet het geval is zullen we de Reveilweken heel anders moeten gaan opzetten dan tot nu toe het geval is geweest. Daarnaast speelt nu het probleem van het vinden van een geschikte locatie voor de grote Reveilweek. Vanwege de corona-crisis is onze beoogde locatie Pagedal in Stadskanaal onlangs gestopt met het faciliteren van evenementen. We zullen daarom op zoek moeten gaan naar een nieuwe locatie.

Ondanks (of misschien wel dankzij) de corona-crisis is er veel belangstelling voor uitzending naar het Midden-Oosten. Op dit moment zitten de meeste landen nog op slot maar we hebben goede hoop dat we binnen afzienbare tijd weer kunnen beginnen met het uitzenden van mensen. Er staan in totaal 6 mensen in de wacht voor een uitzending voor de lange termijn, iets waar we zeer dankbaar voor zijn omdat daarmee de jarenlange tendens van steeds minder belangstelling voor de lange termijn doorbroken lijkt te zijn.

Al met al zijn er op dit moment veel onzekere factoren voor wat betreft de toekomst van de NEM. Toch gaan we met vertrouwen voorwaarts en we zoeken daarbij steeds naar de wil van onze Hemelse Vader. We zijn in het verleden al vaker door moeilijke omstandigheden heen gegaan en ons vertrouwen is nooit beschaamd geworden. We zijn heel dankbaar voor onze trouwe achterban die ons altijd gesteund heeft en die er ook nu weer blijk van geeft dat er volop met de NEM wordt meegeleefd, meegedacht en meegebeden.

Datum: 5 augustus 2020
Auteur: NEM
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.nem.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

2 april 2019 Near East Ministry zoekt deelnemers voor Reveilweken

Meer nieuws:

Weglopen
26 jul

Weglopen meer