MENU
Wereldwijd doen meer dan 600000 kerken mee met The Return

Wereldwijd doen meer dan 600000 kerken mee met The Return

29 aug

Zaterdag 26 september 2020 en 10 dagen van gebed daaromheen. De Terugkeer is de Nederlandse versie van ‘The Return’, een initiatief uit Amerika om te bidden voor het land en de wereld. De Terugkeer is een beweging, een specifieke periode én een specifieke dag die we apart zetten voor één doel: de terugkeer naar God. Centraal staan de 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020. Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020.

Het initiatief is begonnen in de Verenigde Staten, maar heeft nu al een unieke uitwerking; nog niet eerder in de geschiedenis wordt er zo massaal gereageerd om zich aan te sluiten. Meer dan 600.000 kerken hebben nu al aangegeven mee te doen. De Gemeente van Jezus Christus lijkt te beseffen dat we in een belangrijk tijdsgewricht leven, een kantelpunt in de geschiedenis, dat nadrukkelijk vraagt om serieus en krachtig gebed.

In Nederland wordt het alsmaar duidelijker dat we afstand hebben genomen van de God van Abraham, Izaäk en Jacob. We zijn de Rots vergeten waarop ook dit land is gebouwd. De Heilige Geest spoort ons aan om ons hiervan te bekeren. Bekeren van de toenemende goddeloosheid, de secularisatie die doorgesijpeld is in de kerk en harten van ons als Westerse gelovigen. Juist nu in coronatijd is duidelijk geworden waar we ons geloof op gebouwd hebben en blijkt waar het voor ons werkelijk om draait. Ook in onze kerken is er veel aandacht voor de buitenkant, maar God kijkt naar het hart. Hij is bezig alles af te pellen wat Zijn glorie in de weg staat. Als Nederland maar ook als kerk staan we dus voor de keuze: bekering van een heilloze weg of oordeel waar de Bijbel over spreekt dat die zal beginnen bij het Huis Gods.

Laten we als kerk van Nederland ingaan op de oproep van verootmoediging zoals beschreven in 2 Kronieken 7 vers 14. We nodigen u uit om in uw eigen plaats samen te komen om te bidden en te verootmoedigen van 18 t/m 28 september waarbij zaterdag 26 september een specifieke gezamenlijke gebedsdag zal zijn. Er zullen op verschillende locaties in ons land samenkomsten worden georganiseerd. Een update zal worden vermeld op de website en er zal ook live-streaming vanuit verschillende plaatsen zijn.

Doet u mee? Als u hier ook bij betrokken wilt worden, registreert u zich via de website www.de-terugkeer.nl of neem met ons contact op.

Datum: 29 augustus 2020
Auteur: De Terugkeer - Werner de Jonge
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: https://www.de-terugkeer.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: